NAJAVA NOVIH AKTIVNOSTI KOPRIVNIČKE AGORE 21 : Kultura i obrazovanje u Koprivnici u kontekstu EU

14. ožujka 2012.

Nakon 1. okruglog stol održanog 22.2.2012. pod nazivom „ Knjižnica, Muzej i Pučko otvoreno učilište za Koprivnicu 21. stoljeća“ ravnatelji triju koprivničkih institucija u kulturi – Knjižnice, Muzeja i Pučkog otvorenog učilišta nastavljaju razvijati inicijativu koju su nazvali Koprivnička agora 21. Pod pokroviteljstvom Grada Koprivnica cilj je poticati javnu raspravu o potencijalima koprivničke kulture i obrazovanja u razvoju Koprivnice u promijenjenom društvenom okruženju 21. stoljeća, kao i jačati partnerstvo ustanova u kulturi i obrazovanju, svih zainteresiranih pojedinaca i institucija, lokalne uprave i samouprave te pravodobno i kvalitetno pripremati se za apliciranje na natječaje za fondove EU.
Upravo je pedesetak prisutnih stručnjaka različitog profila i plodna rasprava s 13 diskusija na prvom okruglom stolu otvorila niz tema koje će biti polazište za koncipiranje narednih okruglih stolova, tribina i predavanja – od stupnja realizacije Lokalne agende 21 grada Koprivnice u proteklih šest godina, preko koprivničkog urbanizma, integracije različitih sadržaja i buduće namjene pojedinih zgrada (ne samo knjižnice, muzeja, kina i teatra, nego i Vatrogasne postaje, kao i nekadašnje kuće filozofa Vuka Pavlovića, stare Zdravstvene i dr.), sadašnje kvalitete kulturne ponude, lokacije i (ne)pristupačnosti objekata s javnom namjenom za osobe s invaliditetom, do natječaja EU fokusiranih na kulturu i obrazovanje. Posebna pozornost trebala bi se posvetiti odgovorima na pitanje kakva bi zapravo trebala biti Koprivnica u 21. stoljeću, odnosno strategiji razvoja našeg grada.

Na tragu ovih prijedloga u travnju će se održati okrugli stol pod nazivom „EU fondovi za kulturu i obrazovanje“ (utorak, 10.4.2012. u 10 sati u Pučkom otvorenom učilištu, zgrada fakulteta ,Trg bana J. Jelačića 6) i dvije tribine – jedna pod nazivom „Kritičko mišljenje – od svakodnevnog života do znanosti“ (srijeda, 11.4.2012. u 18 sati u Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“) , a druga pod radnim nazivom „Rasprava o prijedlogu idejnog rješenja nove knjižnice“ (u drugoj polovici travnja u Knjižnici). U svibnju će se održati 3. okrugli stol pod radnim nazivom „Mladi o kulturi i obrazovanju Koprivnice 21. stoljeća“(u Muzeju grada Koprivnice).

Budući da je svrha Koprivničke agore 21 uključiti najširu javnost u pitanja kulture i obrazovanja u našem gradu, prijedlozi tema budućih javnih rasprava mogu se slati i na email: kcagora21@gmail.com .

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice