Kreativni natječaj za najbolju kratku priču 2020.

29. lipnja 2020.

KREATIVNI NATJEČAJ ZA NAJBOLJU KRATKU PRIČU 2020. „Ljubav u Koprivnici u vrijeme korone“

1. srpnja  –  31. kolovoza 2020.

„Ljubav u Koprivnici u vrijeme korone“  kreativni je natječaj za najbolju kratku priču s temom ljubavi u kriznim uvjetima čija je radnja smještena u grad Koprivnicu, na koprivničke ulice i u koprivničke kvartove. Iako  epidemiološke mjere nalažu socijalnu distancu, ljubav u vrijeme korone poprima različite oblike i nalazi svoj put, bilo fizički ili virtualno.

Natječaj je namijenjen svima koji se vole kreativno izražavati riječima. Cilj je potaknuti literarno stvaralaštvo o Koprivnici te po motivima najboljih priča organizirati književne šetnje i doprinijeti novom vidu kulturnog turizma u Koprivnici.

Kreativni natječaj trajat će od 1. srpnja do 31. kolovoza 2020. Na natječaj se mogu prijaviti tekstovi pisani hrvatskim standardnim jezikom. Priča, a ni dio priče ne smiju biti prethodno objavljeni. Priča može imati do 10 kartica (18 000 znakova s prazninama), a njezina radnja mora biti smještena u ambijent grada Koprivnice. Priče treba poslati na adresu Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica do 31. kolovoza 2020. s oznakom „Natječaj za kratku priču 2020.“. O pobjednicima, koje očekuju zanimljive nagrade i javna promocija priče, odlučivat će stručni žiri.

Detaljnija pravila kreativnog natječaja pratite od 1. srpnja 2020. godine na mrežnoj stranici Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica  www.knjiznica-koprivnica.hr

Pravila kreativnog natječaja „Ljubav u Koprivnici u vrijeme korone“

Članak 1.

Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica, Zrinski trg 6, 48000 Koprivnica, Hrvatska, OIB: 82278819336 (u daljnjem tekstu “Priređivač”) organizira kreativni natječaj za najbolju kratku priču čija je radnja smještena u grad Koprivnicu, na koprivničke ulice i u koprivničke kvartove.  Naziv natječaja je:  „Ljubav u Koprivnici u vrijeme korone“  (u daljnjem tekstu “Kreativni natječaj”).

Članak 2.

Cilj natječaja je potaknuti literarno stvaralaštvo o Koprivnici te po motivima najboljih priča organizirati književne šetnje i doprinijeti novom vidu kulturnog turizma.

Članak 3.

Kreativni natječaj započet će 1.7.2020. do 31.8.2020. Pravila Kreativnog natječaja bit će objavljena na službenoj web stranici Priređivača.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u Kreativnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Članak 5.

Na natječaj se mogu prijaviti autori priča pisanih na hrvatskom standardnom jeziku. Priča, a ni dio priče ne smiju biti prethodno objavljeni. Priča može imati do 10 kartica (18.000 znakova s prazninama). Radnja priče mora biti smještena u ambijent grada Koprivnice.

Članak 6.

Priče treba poslati na adresu Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica, Zrinski trg 6, 48000 Koprivnica u tri primjerka, napisane na računalu te otisnute na papiru, potpisane šifrom te snimljene na CD (u .doc, .docx i sl. formatu) na kojemu se također nalazi šifra. Šifra i razrješenje šifre trebaju se nalaziti u posebnoj omotnici unutar glavne omotnice, kao i osobni podaci autora: ime, prezime, adresa, broj telefona/mobitela i e-mail adresa.

Članak 7.

Priče se šalju do 31.08.2020. s oznakom „„Natječaj za kratku priču 2020.“

Članak 8.

O pričama će odlučivati tročlani stručni žiri. Po završetku kreativnog natječaja stručni žiri odabrat će tri najkreativnije kratke ljubavne priče o čemu će se sastaviti zapisnik. Odluka žirija je konačna. Priređivač će objaviti dobitnike putem službene web stranice.

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice