Ima Koprivničanaca koji žele graditi slamom

1. travnja 2016.

U srijedu 30.3. u Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica predavanje je održao Matko Šišak, jedan od osnivača Udruge ZMAG (Zelena mreža aktivističkih grupa). Tvrdo balirana slama žitarica prirodan je, lako dostupan i lokalan ekološki materijal izuzetno pogodan za gradnju raznih tipova građevina. Na predavanju je Matko Šišak objasnio povijest, prednosti, tipove građevina, zakonsku regulativu i tehnologije gradnje baliranom slamom te ujedno predstavio knjigu o gradnji slamom.

Šišak je pokušao objasniti prednosti gradnje slamom pred konvencionalnim materijalima kojima se gradi velika većina građevina u kojima živimo i radimo. Najvažnija prednost je svakako prirodna mikroklima koju slama kao prirodni materijal više pruža u usporedbi s umjetnim industrijskim materijalima koji mogu emitirati toksične spojeve ili uzrokovati vlagu i plijesan zbog slabe difuzije tj. nepropuštanja viška vodene pare u pretjerano zabrtvljenim prostorima.

Gradnja slamom spada i pod okrilje održivog graditeljstva koje podrazumijeva korištenje prirodnih materijala za gradnju, brine o energetskoj učinkovitosti i koristi obnovljive izvore energije za funkcioniranje objekata. 

Pri gradnji slamom postoji više tehnika gradnje, autor je nabrojio 5, a najraširenija je izrada drvene konstrukcije s ispunom od slame. Pri gradnji takvih kuća vrlo je bitno biti pedantan i ne žuriti, a to se posebno odnosi na žbukanje vanjske ovojnice kuće. U Hrvatskom zakonodavstvu gradnja slamom nije najbolje regulirana, ali nije ni zabranjena. Trenutno u Hrvatskoj postoji oko 30 građevina napravljenih od slame, a od toga četiri su legalizirane. U Njemačkoj se kuće od bala slame grade od 1960-ih godina, a prva je legalizirana 2001. godine.

Posjetitelji predavanja imali su puno praktičnih pitanja za predavača koji je na njih odgovarao iskreno i s puno iskustva.

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice