Programi i projekti

Facebook Bibliobus Facebook Flickr Pinterest Instagram Instagram Twitter Youtube

Koprivnička agora 21 : Kultura i obrazovanje u Koprivnici u kontekstu EU - Ciklus okruglih stolova i tribina

U 2012. pokrenut je program Koprivnička agora 21 koji se zasniva na suradnji koprivničkih institucija u kulturi - Knjižnice, Muzeja i Pučkog otvorenog. Cilj je poticati javnu raspravu o potencijalima koprivničke kulture i obrazovanja u razvoju Koprivnice u promijenjenom društvenom okruženju 21. stoljeća, kao i jačati partnerstvo ustanova u kulturi i obrazovanju, svih zainteresiranih pojedinaca i institucija, lokalne uprave i samouprave te se pravodobno i kvalitetno pripremati za apliciranje na natječaje za fondove EU. Budući da je svrha Koprivničke agore 21 uključiti najširu javnost u pitanja kulture i obrazovanja u našem gradu, prijedlozi tema budućih javnih rasprava mogu se slati i na e-mail: kcagora21@gmail.com.