Fond Knjižnice

Facebook Bibliobus Facebook Flickr Pinterest Instagram Instagram Twitter Youtube

Zbirke

Zbirke po odjelima:

Priručna zbrika

 • zastupljena je u fondu svih odjela
 • nabavlja se u tiskanom i elektroničkom obliku
 • čine ju enciklopedije, rječnici, leksikoni itd.
 • namijenjena je pronalaženju brzih i ažurnih informacija
 • koristi se samo u prostorima knjižnice

Zavičajna zbirka

 • sadrži svu vrste građe (bez obzira na medij) koja se odnosi na područje grada Koprivnice i njegove okolice te stručne, monografske publikacije koje se odnose na područje Koprivničko-križevačke županije; svu građu autora koji su rođeni ili su životom i djelom vezani uz Koprivnicu
 • koristi se samo u prostorima knjižnice
  Zbirka sadrži:
  • monografske publikacije ( knjige, opsežniji katalozi)
  • serijske publikacije ( lokalni tisak, tvornička glasila, školske listove…)
  • rukopisnu građu
  • slikovnu građu ( likovna djela domaćih umjetnika – donacija Sunčanice Tuk, radovi Gordane Špoljar Andrašić, Vlatka Vinceka…); grafičke mape, razglednice (s motivima stare Koprivnice), fotografije
  • polupublikacije ( stručne polupublikacije, izvješća o radu, prospekti …)
  • efemernu građu ( plakati, pozivnice, autorske čestitke…)
  • hemeroteku ( izresci iz tiska o osobama,događajima, djelatnosti knjižnice)
 • Zbirka Vošicki:
  Integralni dio Zvičajne zbirke, s izdvojenim djelima tiskanim kod čuvenog koprivničkog izdavača i knjižara Vinka Vošickog, najpoznatijeg po suradnji (1923-26.) s Miroslavom Krležom kojemu je pored Književne republike tiskao Novele, Pjesme I i Vučjak.

Zbirka knjižničarske literature

 • prvenstveno namijenjena knjižničarima (i studentima knjižničarstva i informacijskih znanosti)
 • sadrži stručnu literaturu i funkcionira kao priručna zbirka za svakodnevno korištenje u radu

Zbirka Fištrović

 • Zbirku čine uglavnom knjige na engleskom jeziku (1333 jedinice građe) donirane od strane gđe. Olivije Fištrović koja dugi niz godina živi u SAD, a porijeklom je iz koprivničke okolice. Posebnu vrijednost predstavljaju knjige s problematikom Domovinskog rata viđene iz perspektive američkih i inih autora.

  Zbirka Fištrović uključena je u međunarodni istraživački projekt COURAGE (“Cultural Opposition – Understanding the CultuRal HeritAGE of Dissent in the Former Socialist Countries” – „Kulturna opozicija – razumijevanje kulturne baštine neslaganja u bivšim socijalističkim državama“), koji financira okvirni program Europske unije za istraživanja i inovacije Obzor 2020.
  http://hr.cultural-opposition.eu/registry/?lang=hr&letterFilter=F

Zbirka dr. Leandera Brozovića

 • Osnivač koprivničkog muzeja, veterinar po struci, erudit širokih interesa, dr. L. Brozović višestruko je zadužio naš grad. Najveći dio njegove bogate knjižne ostavštine čuva se u Knjižnici, dok je manji dio u posjedu Muzeja grada Koprivnice, te pri Veterinarskom fakultetu u Zagrebu.
  Zbirku čine stare knjige i časopisi (1040 jedinica građe) iz svih područja, a najbrojnija je literatura povijesnog sadržaja te djela iz književnosti. Upravo iz ove zbirke potječu najstarije knjige u Knjižnici i čitaonici «Fran Galović» počev sa Bonfinijevom «Historia Panonica sive Hungaricarum decades» iz 1606.

Glazbena zbirka

 • zastupljena je u fondu Dječjeg i Stručno-znanstvenog odjela
 • sadrži glazbenu građu na CD-ima i literaturu vezanu uz glazbu
 • žanrovski pokriva širok raspon od klasične glazbe, popularne, rock, blues, jazz, rap, world glazbe, šansona te glazbe za djecu.

Zbirka za slijepe i slabovidne osobe

Utemeljena 2006. zbirka se formirala s provođenjem nove usluge namijenjene ovoj kategoriji osoba, kao i svima ostalima s problemima čitanja crnog tiska.
Zastupljena je u fondu svih odjela (uključuje i popratnu tehniku), a sadrži zvučne knjige na CD-ima i na audio-kasetama, taktilne slikovnice i taktilne igračke, knjige na brajici, knjige na uvećanom tisku, knjige i brošure o slijepima te slijepih autora.

Zbirka knjiga s tematikom Roma

Prostorno smještena u svim odjelima (od 2007.) ova zbirka sadrži literaturu o Romima te knjige romskih autora na romskom i ostalim jezicima.

Zbirka filmova

 • zastupljena je u fondu svih odjela
 • sadrži igrane, dokumentarne i animirane filmove na video-kasetama i DVD-ima te edukativne filmove namijenjene djeci i mladima. Najvećim dijelom se može posuđivati, a filmove koji nisu za posudbu može se pogledati u Dječjem i Stručno-znanstvenom odjelu.

Zbirka CD-ROM-ova

 • zastupljena je u fondu Dječjeg i Stučno-znanstvenog odjela
 • sadrži elektroničku građu referentnog tipa (enciklopedije,rječnike), atlase, edukativne CD-ROM-ove iz područja biologije, umjetnosti, povijesti i ostalih područja te PC igre namijenjene djeci.

Čitamo s vama

Na Dječjem odjelu oformljena je i izdvojena zbirka knjiga i priručnika kao pomoć roditeljima u prepoznavanju teškoća u čitanju (disleksija) i pisanju.
Zbirka je popraćena informativno-edukativnim letcima koji se odnose na prepoznavanje problema u čitanju i pisanju te popisom web-stranica o tom području.