Odjeli i službe

Facebook Bibliobus Facebook Flickr Pinterest Instagram Twitter Youtube

Županijska matična služba

48000 KOPRIVNICA, Zrinski trg 6
Tel. 048/622-363 (lokalni 104), fax 048/220-147, mob 099/658-54-35
E-mail:
maticna_sluzba@knjiznica-koprivnica.hr
ljiljana@knjiznica-koprivnica.hr

Voditeljica: Ljiljana Vugrinec, knjižničarska savjetnica / prof. pedagogije

Radno vrijeme:

  • ponedjeljak: 7.30 - 15.30, utorak - petak: 7.30 - 15.00
  • jedna subota u mjesecu (prema mjesečnom rasporedu) 8.00-13.00

ŽUPANIJSKA MATIČNOST KNJIŽNICE

Na temelju "Rješenja o utvrđivanju mreže matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj" od 27. 03. 1995. godine Knjižnici i čitaonici "Fran Galović" Koprivnica dodijeljena je funkcija matičnosti na području Koprivničko-križevačke županije.

Od svibnja 1996. godine Ministarstvo kulture RH financira rad Županijske matične službe, čiji je primarni zadatak razvoj mreže knjižnica u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Osnovne zadaće iz djelokruga matične djelatnosti su:
  • stručni nadzor nad radom narodnih i školskih knjižnica
  • praćenje djelatnosti narodnih i školskih knjižnica, njihovog stanja i potreba
  • savjetodavna pomoć knjižnicama s ciljem unaprjeđenja stručnog rada prema načelima suvremene knjižnične teorije i prakse
  • savjetodavna pomoć pri rješavanju prostornih problema knjižnica
  • edukacija knjižničnih djelatnika
  • sustavan rad na izgradnji mreže knjižnica u svrhu učinkovitog obavljanja knjižnične djelatnosti i dr.