Odjeli i službe

Facebook Bibliobus Facebook Flickr Pinterest Twitter Youtube

Bibliobusna služba - Raspored stajališta

Bibliobus obilazi stajališta od ponedjeljka do petka 7,00 - 15,00 h, te svaki drugi četvrtak 7.30 – 15.30, prema rasporedu do kraja kalendarske godine dostupnom ovdje.

Svakog drugog ponedjeljka bibliobus ne ide na teren radi obavljanja ostalih poslova koji su vezani za funkcioniranje Bibliobusne službe.

Radno vrijeme:

ponedjeljak - petak 7.00 – 15.00 sati te svaki drugi četvrtak 7.30 – 15.30, (obilazak stajališta ili rad u Knjižnici)

divider
Ponedjeljak, 12. i 26.11. Bibliobus ne obilazi teren


U ponedjeljak,  12. i 26.11.2018. Biibliobus ne obliazi teren.

divider
Utorak, 13. i 27.11.2018.


Torčec                        7.30 - 8.15

Drnje   škola               8.30 - 9.00
           centar             9.00 - 9.30

Hlebine   škola           9.45 - 10.45
              vrtić            11.00 - 11.30

Vinica                       12.00 - 14.00

divider
Srijeda, 14. i 28.11.2018.


Koprivnički Ivanec          7.30 - 8.15

Kunovec                       8.30 - 9.15

Subotica Podravska      9.30 - 10.15

Kuzminec                    10.30 - 11.30

Veliki Poganac             12.00 - 12.30

Rasinja                        12.45 - 14.00

divider
Četvrtak, 15. i 29.11.2018.


Sigetec                    8.00 - 8.45

Peteranec                 9.00 - 10.30

Imbriovec                  11.00 - 11.30

Đelekovec                 11.45 - 13.45

Carlsberg                  14.00 - 15.15

divider
Petak, 2., 16. i 30.11.2018.


Velika Mučna                  7.30 - 8.15

Reka     škola/vrtić           8.30 - 9.10
             centar                9.15 - 9.45

Sokolovac                       12.00 - 14.00

divider
Ponedjeljak, 5. i 19.11.2018.Kloštar Podravski     škola     7.45 - 8.25
                              centar    8.30 - 9.15

Podravske Sesvete                9.30 - 10.30

Ferdinandovac         vrtić       10.50 - 11.25
                              škola     11.30 - 12.15

Kalinovac                             12.30 - 13.30

divider
Utorak, 6. i 20.11.2018.


Glogovac                                       7.30 - 8.15

Koprivnički Bregi                            8.30 - 9.30

Delovi                                           9.45 - 10.15

Novigrad Podravski     vrtić/škola     10.30 - 11.00
                                centar           11.00 - 11.45


Bakovčice
             škola            12.00 - 12.45

                              
Dom za starije i nemoćne               13.00 - 14.00divider
Srijeda, 7. i 21.11.2018.


Gotalovo     7.45 - 8.30

Otočka       8.45 - 9.30 

Gola           9.45 - 11.15

Novačka     11.30 - 12.15

Ždala          12.30 - 13.30  
  

divider
Četvrtak, 8. i 22.11.2018.


Medvedička            8.00 - 9.00

Novo Virje     vrtić    9.15 - 10.00
                   škola  10.00 - 11.30

Crnec                     11.40 - 12.15


Molve                     12.30 - 13.30

divider
Petak, 9. i 23.11.2018.


Legrad
    škola              7.30 - 8.00
             centar             8.00 - 9.00
              vrtić               9.00 - 9.30

Starigrad                       11.30 - 12.30

Jagnjedovec                  12.45 - 13.15

divider

divider

divider