Odjeli i službe

Facebook Bibliobus Facebook Flickr Pinterest Instagram Instagram Twitter Youtube

Stručno znanstveni odjel - Informacijske usluge

  • Pronalaženje izvora građe za stručne radove u knjižničnom fondu, fondovima drugih knjižnica i na internetu
  • Računalno pretraživanje baze podataka Knjižnice po autoru, naslovu, struci i predmetu
  • «Pitajte knjižničare» - online referentna usluga
  • informacije o novim knjigama i neknjižnoj građi periodičnim izdavanjem biltena
  • upoznavanje pojedinaca i grupa, članova i nečlanova sa prostorom, uslugama i zbirkama odjela
  • osobni knjižničar

Informacijska pomagala: