Odjeli i službe

Facebook Bibliobus Facebook Flickr Pinterest Twitter Youtube

Stručno znanstveni odjel - Informacijske usluge

 • Pronalaženje izvora građe za stručne radove u knjižničnom fondu, fondovima drugih knjižnica i na internetu
 • Računalno pretraživanje baze podataka Knjižnice po autoru, naslovu, struci i predmetu
 • «Pitajte knjižničare» - online referentna usluga
 • informacije o novim knjigama i neknjižnoj građi periodičnim izdavanjem biltena
 • upoznavanje pojedinaca i grupa, članova i nečlanova sa prostorom, uslugama i zbirkama odjela

Informacijska pomagala:

 • e-katalog
 • e-bilteni (informacije o novoj knjižnoj i neknjižnoj građi)
  • bilten glazbene zbirke
  • bilten novih knjiga
 • hemeroteka (zavičajna i opća)
 • popisi tema u stručnim časopisima
 • digitalizirani popis tema sa izvorima
 • osobni knjižničar