Odjeli i službe

Facebook Bibliobus Facebook Flickr Pinterest Instagram Instagram Twitter Youtube

Stručno znanstveni odjel - Posudbene usluge

Građa koja se posuđuje izvan knjižnice:

 • stručne i znanstvene knjige iz svih područja znanja i djelovanja
 • stručni časopisi
 • glazbeni CD-i, CD-ROM-ovi i DVD-i koji izlaze uz časopise

Uvjeti posudbe:

 • isključivo za članove
 • posuđuju se šest knjiga na rok od 20 dana (od kojih dvije mogu biti iz istog područja)
 • četiri broja časopisa (osim najnovijeg broja) na 20 dana
 • tri glazbena CD-a na 7 dana
 • dva CD-ROM-a/DVD-a na 3 dana
 • CD-ROMovi uz knjige na 20 dana
 • Moguća je i posudba knjiga s Dječjeg odjela 1 knjiga bez naplate, a ostale se nadoplaćuju 5,00 kn po jedinici građe.

Rezervacija:

 • rezervirati je moguće građu koja je trenutno u posudbi
 • rezervaciju je moguće obaviti osobnim dolaskom, elektronskom poštom ili telefonski
 • o prispjeću tražene građe korisnika se obavještava pismeno, elektronskom poštom ili telefonski
 • korisnik može preuzeti i zadužiti rezerviranu građu u roku od 3 dana po primitku telefonske, odnosno 4 dana od pismene obavijesti poštom ili elektronskom poštom
 • usluga rezervacije se ne naplaćuje

Građa koja se koristi samo u Stručno-znanstvenom odjelu:

 • referentna zbirka u tiskanom i elektroničkom obliku, bibliografije, rječnici, leksikoni, enciklopedije i sl.
 • građa Zavičajne zbirke, zbirke "Brozović" i zbirke "Vošicki"
 • posebno vrijedne knjige
 • službene publikacije (Glasnik grada Koprivnice, Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije). Ove publikacije mogu koristiti i ne-članovi.

Međuknjižnična posudba:

 • mogućnost posudbe iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice (prema cjeniku Nacionalne i sveučilišne knjižnice) i drugih knjižnica građe koju ne posjedujemo
 • moguće je naručiti knjige i fotokopije članaka iz periodičkih publikacija kao i fotokopije druge građe dopuštene u skladu s autorskim pravima
 • fotokopije korisnici zadržavaju kao svoje vlasništvo
 • međunarodna posudba se ostvaruje posredstvom Nacionalne i sveučilišne knjižnice iz Zagreba
 • o roku posudbe odlučuje knjižnica iz koje se građa posuđuje
 • usluga se naplaćuje prema važećem cjeniku Knjižnice

Posudba naše građe drugim knjižnicama:

 • građu je moguće naručiti pismeno, elektronskom poštom ili telefonom
 • knjižnica koja naručuje građu jamči povrat posuđene građe
 • rok posudbe je 20 dana, a prema potrebi moguće je i skratiti rok posudbe
 • u slučaju prekoračenja korisnik je dužan platiti zakasninu prema važećem cjeniku Knjižnice
 • korisnici koji učestalo krše pravila posudbe mogu privremeno izgubiti pravo na posuđivanje