Programi i projekti

Facebook Bibliobus Facebook Flickr Pinterest Instagram Instagram Twitter Youtube

Programi za Rome

U 2000. godini Knjižnica je započela s programima kojima je cilj senzibilizacija šire lokalne zajednice na potrebe romske zajednice, njihov jezik i kulturu i to izložbama knjiga iz svojih zbirki. Od 2003. Knjižnica obilježava 8. travnja, Svjetski dan Roma, organizirajući razne knjižnične programe i aktivnosti (radionice, književne susrete, plesne točke), koji su integracijskog karaktera (zajedno okupljaju romsku djecu i njihove vršnjake). Do sada su ovi programi okupili više od 600 djece, a organiziraju se u suradnji s romskim udrugama i osnovnim školama iz Koprivnice i okolice. Godine 2007. oformljena je Romska knjižna polica u suradnji s romskom udrugom „Romane droma“ iz Zagreba. Sastoji se od oko 150 knjiga za djecu i odrasle, koje pokrivaju različite teme te nude beletristiku i stručnu literaturu na romskim i drugim stranim jezicima.

Godine 2011. Knjižnica je započela organizirati osnovnu računalnu i informacijsku poduku za knjižnične korisnike, uključujući romsku djecu i mlade i to u suradnji s romskim udrugama i Pučkim otvorenim učilištem iz Koprivnice.

Nakon višegodišnjeg provođenja različitih programa za depriviranu romsku djecu i mlade (multikulturalne radionice, informatičke i informacijske poduke), Knjižnica je inicirala i organizirala umrežavanje stručnjaka različitih profila u lokalnoj zajednici u cilju jačanja njihovih kompetencija u radu s romskom djecom u školama, knjižnicama i dječjim vrtićima. Od 2010. u Knjižnici se održavaju okrugli stolovi zasnovani na razmjeni iskustva pojedinih stručnjaka uz sudjelovanje predstavnika Županije i Grada Koprivnice.

U 2013. Knjižnica je primila nagradu ne-profitne organizacije EIFL (Electronic information for libraries) - Knowledge without boundaries (http://www.eifl.net), kao jedna od pobjednica međunarodnog natječaja za inovativne programe narodnih knjižnica koji pomoću korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije doprinose socijalnoj inkluziji u zajednici (http://www.eifl.net/news/five-libraries-win-eifl-plip-award-social-inc). Nagradu je dobila za svoj program „JUMP IN THE TRAIN FOR A BETTER WORLD: lCT Support to Roma people” - US$ 1.500, od Zaklade Billa i Melinde Gates te priznanje i trofej, koji su joj dodijeljeni na međunarodnoj konferenciji za inovatore u narodnim knjižnicama u danskom gradu Aarhusu u lipnju 2013.

Od 2013. Knjižnica u suradnji sa školama i romskim udrugama organizira program kojim obilježava 5.11., Svjetski dan romskog jezika.

Programi za Rome

U 2014. Knjižnica je dobila prestižno priznanje Američkog knjižničarskog društva za inovativne međunarodne projekte za projekt pokretanja i organiziranja lokalne mreže podrške romskoj zajednici putem stručnog usavršavanja, dijeljenja znanja i iskustava stručnjaka različitih profila u suradnji s romskim udrugama i predstavnicima lokalne uprave i samouprave. projekt pokretanja i organiziranja lokalne mreže podrške romskoj zajednici putem stručnog usavršavanja, dijeljenja znanja i iskustava stručnjaka različitih profila u suradnji s romskim udrugama i predstavnicima lokalne uprave i samouprave (The 2014 American Library Association (ALA) Presidential Citation for Innovative International Library Projects for In-house library training program supporting Roma people – the power of networking in local community project).

Svojim programom inkluzije romske manjine koprivnička knjižnica je u 2014. ušla i u knjigu preporuka za Europsku komisiju na temu Kulturna raznolikost i interkulturni dijalog (http://ec.europa.eu/culture/library/reports/201405-omc-diversity-dialogue_en.pdf);

U 2014. održano je 5 programa za romsku djecu i zabilježeno 165 posjeta romske i neromske djece. Povodom 8. travnja, Svjetskog dana Roma održane su radionice za djecu iz OŠ Legrad te 5. okrugli stol „Iskustva u radu s romskom djecom u dječjim vrtićima, školama i knjižnicama na koprivničkom području“ – Tema: 5. okrugli stol „Iskustva u radu s romskom djecom u dječjim vrtićima, školama i knjižnicama na koprivničkom području“. Teme: 1.Uvjeti stanovanja kao čimbenik odrastanja romske djece, 2. Izazovi i postignuća u radu s romskom djecom u protekloj godini.Nakon stručnog skupa organiziran je posjet romskom naselju Drnje – Botovo.Uz 5.11., Dan romskog jezika pokrenuta je Mala knjižnica u Dječjem domu “Svitanje” Koprivnica uz Pričaonicu te se u obilježavanje Dana romskog jezika uključila Bibliobusna služba posjetivši romska naselja u Reki – Žlebic i Đurđevcu – Stiska, uz pričanje priča romskoj djeci.

U ožujku 2015. Knjižnicajenominirana za nagradu UN-ovog Svjetskog summita o informacijskom društvu (World Summit on Information Society - WSIS Project Prize 2015 - www.wsis.org/prizes). Cilj natječaja je okupiti primjere najbolje svjetske prakse u korištenju informacijsko-komunikacijske tehnologije u uključivom i održivom razvoju informacijskog društva. Koprivnička knjižnica našla se tako u društvu mnogih vlada, korporacija, ustanova i organizacija civilnog sektora iz brojnih zemalja svijeta koji konkuriraju za ovu prestižnu nagradu. Nominirani projekti raspoređeni su u 18 kategorija koje pokrivaju različite aspekte uključivanja u informacijsko društvo (uloga vlada u promociji informacijsko-komunikacijske tehnologije, pristup znanju i informacijama, sigurnost u korištenju informacijsko-komunikacijske tehnologije, e-vlada, e-biznis, e-učenje, e-zapošljavanje, e-zdravstvo, e-poljoprivreda, kulturalna raznolikost i identitet, međunarodna i regionalna suradnja i dr.).Program podrške romskoj zajednici koprivničke knjižnice uvršten je u kategoriju Etičke dimenz

Razvoj knjižničnih programa potpore romskoj zajednici možete pratiti u
Izvještajima o radu Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“