Facebook Bibliobus Facebook Flickr Pinterest Instagram Instagram Twitter Youtube

Korisni savjeti za učitelje, roditelje i učenike

Djeca i mladi sa specifičnim teškoćama u čitanju
(disleksijom)


U okviru usluge "ČITAMO S VAMA", namijenjenu prvenstveno djeci, roditeljima, starateljima, učiteljima i svima onima koji se u svom radu bave osobama s disleksijom, pružamo Vam korisne savjete za roditelje, učitelje i učenike, koji se nalaze na internet stranici www.dyslexi.info, kao tzv. "tips for parents, teachers and students".
Zanimljivo je što su tu web stranicu izradili tinejdžeri s disleksijom koji najizravnije mogu predočiti probleme na koje nailaze tijekom školovanja i odrastanja, te ponuditi, na temelju vlastitog iskustva, konkretne savjete osobama istih teškoća.

Korisni savjeti:
 • ZA UČITELJE
 • ZA RODITELJE
 • ZA UČENIKE
ZA UČITELJE:
Ako vam učenici imaju teškoće pri čitanju:
 • Saznajte ćim više o specifičnim teškoćama u čitanju (disleksiji)
 • Pitajte ih usmeno, izbjegnite pismene testove
 • Pročitajte pisani test učeniku
 • Produljite mu vrijeme za rješavanje testa.
 • Pišite bilješke na računalu ili prikažite grafoskopom tijekom nastave.
 • Ako je moguće, dozvolite učeniku da gradivo o kojem govorite na satu, snimi na kazetofon.Olakšat će mu učenje kod kuće.
 • Informirajte učenika o zvučnim knjigama. Lektiru npr. može poslušati na kazeti ili CD-u, umjesto čitanja.
 • Koristite slova velikog formata pri pisanim zadacima, a kad je moguće koristite skice na A3 formatu papira
 • Naučite učenika da i u tijeku nastave izrađuje i koristi mentalne mape, umijesto bilješki u nizu.
 • Ako je moguće, zadajte učeniku što više praktičnih zadataka za učenje gradiva, umjesto pasivnog čitanja
 • Za čitanje mu dajte kraće tekstove, odnosno podijelite tekst na manja poglavlja, da ne bude frustrurano.
 • Budite strpljivi. Pohvalite učenika za trud. Hrabrite učenika iI pomognite mu da izgradi i zadrži samopouzdanje. Mnogi od njih nemaju ni dovoljno samopoštovanja.
 • Lagana muzika u pozadini pri čitanju, može imati pozitivan utjecaj na disleksičnog učenika jer su tada obje moždane hemisfere podjednako aktivne
 • Razgovarajte s ostalim učenicima u razredu o poteškoćama čitanja, disleksiji, s naglaskom na prihvaćanju različitosti među djecom. Izbjeći ćete zadirkivanje I omalovažavanje od strane nasilnih učenika.
ZA RODITELJE:
 • Saznajte ćim više o specifičnim teškoćama u čitanju (disleksiji)
 • Imajte na umu da ste prvenstveno djetetov roditelj, a ne učitelj.
 • Vjerujte u svoje dijete, razvijajte vještine koje mu idu I strpljivo ga hrabrite u učenju onih teških.
 • Pisanje domaće zadaće i učenje ne bi smjeli oduzeti svo djetetovo vrijeme.Omogućite djetetu zabavu i opuštanje u njegovo slobodno vrijeme
 • Savjetujte djetetu neka koristi i piše slova velikog formata pri pisanim zadacima, a kad je moguće koristite skice na A3 formatu papira
 • Naučite ga i u početku zajedno s njim izrađujte i koristite mentalne mape, umijesto bilješki u nizu, koristeći različite boje i simbole.
 • Neka gradivo uči na što praktičniji način, usporedbom i primjerima iz života.
 • Hrabrite i potičite dijete da koristi knjige većih slova, s više ilustracija, skraćene verzije lektira i ako je moguće audio knjige.
 • Igrajte igre koje potiču i pomažu u vježbanju koncentracije i pamćenja (kognitivne sposobnosti) : memory, grad i selo, to više pisanih riječi na isto početno slovo, ili isti završni slog (rima).
 • Lagana muzika u pozadini pri čitanju, može imati pozitivan utjecaj na disleksičnog učenika jer su tada obje moždane hemisfere podjednako aktivne
 • Čitajte naglas s djetetom tako da ima mogućnost razumijeti upotrebu riječi i strukturu rečenice.
 • Budite strpljivi. Pohvalite dijete za trud. Hrabrite ga i pomognite mu da izgradi i zadrži samopouzdanje u svoje sposobnosti i samopoštovanje prema svojoj osobnosti.
ZA UČENIKE:
 • Možda ćeš u višim razredima, moći predavanja snimati sa recorderom, a ne bilježiti na papiru.
 • Ako nešto ne stigneš zabilježiti, zamoli prijatelja da kopiraš (ukoliko ima čitak rukopis).
 • Ako imaš veliki tekst za pročitati, čitaj odlomak po odlomak i podcrtaj bojom glavnu rečenicu. Ne obraćaj pažnju na detalje. Ako je moguće, poslušaj audio knjigu iz knjižnice.
 • S druge strane, ako imaš malo teksta, povećaj format sa A4 na A3. Koristit će ti.
 • Ako imaš priliku, velik tekst čitaj zajedno s nekim. Čitaj naglas s roditeljem (malo ti, malo on) tako da imaš mogućnost razumijeti upotrebu riječi i strukturu rečenice.
 • Ako nemaš dovoljno vremena neka ti druga osoba pročita, a ti zabilježi glavno slikom i simbolima.
 • Ako možeš, zamoli učitelja da ti da više vremena za neki pisani ispit, ako se bojiš da nećeš stići.
 • Crtaj slike i simbole (raznim bojama) poput mentalnih mapa, radije nego da pišeš bilješke tipa rečenica za vrijeme nastave.
 • Lagana muzika u pozadini pri čitanju, može imati pozitivan utjecaj na disleksičnog učenika jer su tada obje moždane hemisfere podjednako aktivne
 • Imaj samopoštovanja zbog svojih vrlina kao osobe.
 • Imaj i samopouzdanja u svoje sposobnosti. Nije istina da nisi dovoljno pametna da nešto naučiš, samo trebaš drugačiji način učenja.
 • Mnoge poznate osobe koje su postigle nešto vrijedno u životu i radile što vole, imale su specifične teškoće u čitanju.
 • Tvoje zanimanje u životu (posao) ne mora biti nužno vezano uz tekst.
Gordana Žuliček