Odjeli i službe

Facebook Bibliobus Facebook Flickr Pinterest Instagram Twitter Youtube

Čitajmo na drugačiji način

Ovaj program namijenjen je roditeljima, starateljima, učiteljima i stručnjacima koji rade s djecom s ciljem informiranja o teškoćama u čitanju i pisanju. U okviru programa u Knjižnici je dostupna specifična građa, zvučne knjige, građa lagana za čitanje, filmovi, glazba, računalne igre, e-čitači, daisy player, e-knjige, a povremeno se održavaju izložbe, edukacije korisnika, predavanja i tribine.

„Čitajte na drugačiji način – slušajte zvučne knjige“

Ova usluga knjižnice proizašla iz “Usluge za slijepe i slabovidne osobe” (2006.) ima za cilj zvučne knjige i knjižnu građu laganu za čitanje učiniti dostupnom svoj djeci s teškoćama u čitanju i razumijevanju sadržaja. Zbirka sadrži zvučne knjige za osobe s teškoćama u čitanju, zvučne knjige za sve, početnicu na brajici, knjige o slijepima i za slijepe, knjige na uvećanom tisku, taktilne igračke i taktilne slikovnice

„Čitamo s vama – kako prepoznati teškoće u čitanju – disleksiju“

Program je namijenjen djeci s teškoćama u čitanju, njihovim roditeljima, starateljima, učiteljima i svima onima koji im žele pomoći. Nudi zbirku knjiga i priručnika u kojima je na jednostavan način objašnjen sam tijek učenja čitanja i pisanja, moguće objektivne i subjektivne teškoće te predloženi različiti načini uvježbavanja tih vještina putem igara. Na raspolaganju su informativno - edukativni letci koji se odnose na prepoznavanje teškoća u čitanju i pisanju namijenjeni odraslima i letci namijenjeni djeci. Osim knjiga i priručnika, djeca mogu uvježbavati vještine čitanja i pisanja pomoću, njima namijenjenih kompjutorskih programa.

Nacionalna kampanja za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom „I ja želim čitati!“

Krajem 2016. godine Knjižnica se uključila u provođenje Nacionalne kampanje za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom „I ja želim čitati!“ koju je pokrenula Komisijaza knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama HKD-a. Aktivnosti koje se provode namijenjene su roditeljima, starateljima, učiteljima i stručnjacima koji rade s djecom, a uključuju izložbe, edukacije korisnika, savjetovanja, predavanja i tribine. Provođenjem ovih aktivnosti knjižničari nastoje učiniti knjižnicu dostupnijom osobama s teškoćama u čitanju, informirati širu javnost i povezati sve sudionike u procesu zagovaranja za boljim razumijevanjem problema osoba s teškoćama čitanja. Više o kampanji: https://www.facebook.com/IJaZelimCitati/?fref=ts
Rezultati provođenja Nacionalne kampanje "I ja želim čitati"


Popis web stranica o disleksiji:

Hrvatska udruga za disleksiju (HUD)
Hrvatska udruga za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama (IDEM)
Udruga roditelja djece s posebnim potrebama – Put u život (PUŽ)
Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag
Dyscalculia.org (Renée M. Newman, M. S.
Michigan Dyslexia Institute, Inc. (MDI)
The British Dyslexia Association
Dyslexia Info (Almgren, E., Lönegren, M., Numrin, L.)
Österreichischer Bundesverband Legasthenie
Korisni savjeti za učitelje, roditelje i učenike
Nacionalna kampanja „I ja želim čitati“
Guidelines for Library Services to Persons with Dyslexia - Best practice