Odjeli i službe

Facebook Bibliobus Facebook Flickr Pinterest Twitter Youtube

Dječji odjel - Radionice

Mreža plus: istraži korisne web alate i stranice

Radionica informatičke i informacijske poduke djece s naglaskom na korisne web 2.0 alate održava se svake srijede u 13.00 sati u Dječjem odjelu. Djeca dobivaju osnovne upute o načinu pretraživanja, odabiranja i korištenja informacija na mreži na razumljiv način, o popularnim izvorima informacija koji im mogu poslužiti za učenje i pripremu domaćih zadaća, seminara i sl. Djeca također uče o interaktivnim web 2.0 alatima kojima se mogu koristiti prilikom učenja ili pripremanja materijala za školu.

Istražujemo i igramo se tablet računalima

„Istražujemo i igramo se tablet računalima“ namijenje su djeci od 5 do 7 godina starosti, posvećene su istraživanju mogućnosti tablet računala u razvoju predčitateljskih vještina i tehnika s naglaskom na elektroničke i zvučne knjige te igre za poticanje čitanja, pismenosti i logike. Cilj je djeca steknu početna znanja i vještine u pretraživanju i vrednovanju digitalnih izvora.
Prijave polaznika na broj telefona 622-363/105 ili e-mailom.

Kreativne radionice

Namijenjene su svima vama koji želite kreativno i zabavno iskoristiti slobodno vrijeme. Održavaju se povremeno. Radove nastale u nekim kreativnim radionicama, u obliku digitaliziranih publikacija možete pogledati na poveznici: Digitalizirane publikacije Dječjeg odjelaJezični globus

Program Jezični globus obuhvaća radionice stranih jezika koje se provode u Dječjem odjelu s ciljem poticanja čitateljskih navika kod djece, redovitog dolaska u knjižnicu i poticanja interesa za učenje stranih jezika. Radionice su namijenjene djeci predškolske i rane osnovnoškolske dobi, besplatne su te se provode u suradnji s apsolventima i profesorima stranih jezika. U radionicama se čitaju priče na stranim jezicima, koriste brojni didaktički materijali, a djeca kroz igru, pjesme i brojalice na zabavan način usvajaju osnove stranih jezika. Održavaju se povremeno, a za detaljnije informacije kontaktirajte Dječji odjel ili pratite kalendar događanja na web stranici Knjižnice. Napomenimo i da se u Dječjem odjelu mogu posuditi knjige na stranim jezicima, slikovni rječnici te torbice s raznovrsnom knjižničnom građom za učenje stranih jezika.


Radionice robotike i novih tehnologija NOVO

Radionice su namijenjene djeci predškolske i osnovnoškolske dobi, a cilj ovakvih inovativnih programa je približiti nove tehnologije, posebice robotiku i automatiku koje otvaraju vrata u svijet programiranja, ali ih u kombinaciji s postojećim knjižničnim uslugama i građom, zainteresirati za knjižnicu. Tijekom radionica polaznici upoznaju osnove mBot robota, ali i BBC micro:bit džepnog računala te svladavaju osnove programiranja.

Povremeno se održavaju i radionice „Kreativnost u digitalnom svijetu“ tijekom kojih osnovnoškolci kreiraju edukativne materijale pomoću popularnih web alata, a u knjižnici se mogu pronaći slikovnice proširene stvarnosti te interaktivne olovke za učenje njemačkog jezika.