Odjeli i službe

Facebook Bibliobus Facebook Flickr Pinterest Instagram Twitter Youtube

Dječji odjel - O odjelu

Dječji odjel namijenjen je djeci od najranije dobi života pa do kraja osmogodišnje škole, roditeljima, učiteljima, odgojiteljima i svima koji su u svojem radu povezani s djecom. Korisnicima osigurava pristup knjižničnoj građi za potrebe kulture, obrazovanja, cjeloživotnog učenja, informiranja, zabave i razonode.

Kako mogu postati član Dječjeg odjela?
Ukoliko želiš postati član Dječjeg odjela, preuzmi pristupnicu ovdje ili ju zatraži od knjižničara, zamoli jednog od roditelja da je ispuni i potpiše. Tako ispunjenu i potpisanu pristupnicu donesi u Knjižnicu i nakon uplate članarine dobit ćeš člansku iskaznicu. Za građane grada Koprivnice i mještane općine Gola upis je besplatan, a za ostale korisnike prema važećem cjeniku.

Pristupnica

Koliko jedinica knjižnične građe mogu posuditi?
Odjednom možeš posuditi ukupno 13 jedinica knjižnične građe, ali samo 1 lektiru i 3 DVD-a. Moguća je i posudba knjiga s Odjela za odrasle i Stručno-znanstvenog odjela uz nadoplatu 5,00 kn za drugu knjigu. Posudba filmova na DVD-u se ne naplaćuje.

Koliko dugo ih mogu zadržati?
Knjige i slikovnice možeš zadržati 30 dana, a DVD 7 dana. Ako knjige ili slikovnice želiš duže zadržati, možeš im produljiti rok posudbe dolaskom u knjižnicu, telefonom ili e-mailom. Produljit ćemo ti posudbu knjiga na još 30 dana, ali samo ako ih nitko ne traži. Lektiru i DVD ne produljujemo.

Kako mogu pronaći knjige ili dobiti potrebnu informaciju?
Možeš zatražiti pomoć knjižničara, računalno pretraživati bazu podataka po autoru, naslovu, struci i predmetu i potražiti je na policama pomoću oznaka: S - slikovnice za najmlađe, M - knjige za najmlađe, D - dječja književnost, O - književnost za mladež.

Što ako u Knjižnici trenutno nema knjige koju trebam?
Knjigu možeš rezervirati dolaskom u knjižnicu, telefonom ili e-mailom.

Što se još događa u Dječjem odjelu?
Pričaonice za bebe i malu djecu do tri godine, pričaonice za predškolce, kompjutorske radionice, video projekcije, slušanje glazbe, kreativne radionice, kvizovi znanja, književni susreti za djecu i mlade, poduka kako koristiti knjižnicu, osnovna informatička poduka u pretraživanju informacija za pisanje zadaća, referata, izradu plakata i sl.

Koje su moje obveze?
Vratiti knjigu i ostale medije na vrijeme (ukoliko ne vratiš na vrijeme plaćaš zakasninu 5,00 kn po knjizi tjedno i 5,00 kn za DVD po danu), čuvati ih od oštećenja i ne ometati druge korisnike.

Adresa:
48000 KOPRIVNICA, Zrinski trg 6,
tel. 048/622-363/105 i 106
e-mail: djecji@knjiznica-koprivnica.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak – petak: 8.00 – 19.00 sati
subota 8.00 – 13.00 sati (tri u mjesecu)

Zaposlenici
Ida Gašpar, dipl. knjižničar – informator
Danijela Petrić, knjižničar - informator
Jasminka Vajzović, pomoćni knjižničar