Odjeli i službe

Facebook Bibliobus Facebook Flickr Pinterest Instagram Instagram Twitter Youtube

ODJEL ZA ODRASLE - Informacijske usluge

  • računalno pretraživanje baze podataka Knjižnice po naslovu, autoru, struci i predmetu
  • tzv. brze informacije (opći rječnici i leksikoni)
  • preporuke za čitanje na panoima
  • izložbe knjižne i neknjižne građe (u izlozima i Odjelu)
  • Petrov pedagoški kutak
  • Majin jezični kutak
  • posredovanje u traženju i nuđenju intelektualnih usluga (na panou u predvorju Knjižnice)
  • obavijesti o kulturnim i drugim događanjima u našem Gradu i Županiji (na panou u predvorju Knjižnice i vratima prema trgu)
  • obavijesti o radu gradskih i županijskih udruga
Informacijska pomagala: