O Knjižnici

Facebook Bibliobus Facebook Flickr Pinterest Instagram Instagram Twitter Youtube

Zakonske procedure

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka
izmjene i dopune Procedure praćenja i naplate prihoda Knjižnice
Procedura zaprimanja, provjere i plaćanja računa u Knjižnici
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura blagajničkog poslovanja
Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga
Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama