O Knjižnici

Facebook Bibliobus Facebook Flickr Pinterest Instagram Instagram Twitter Youtube

Javna nabava

Plan nabave Knjižnice za 2021.
Plan nabave Knjižnice za 2020.
1. izmjene i dopune Plana nabave za 2020.
2. izmjene i dopune Plana nabave za 2020.
3. izmjene i dopune Plana nabave za 2020.
4. izmjene i dopune Plana nabave za 2020.
5. izmjene i dopune Plana nabave za 2020.
6. izmjene i dopune Plana nabave za 2020.
Plan nabave Knjižnice za 2019.
1. izmjene i dopune Plana nabave za 2019.
Plan nabave Knjižnice za 2018.
1. izmjene i dopune Plana nabave za 2018.
2. izmjene i dopune Plana nabave za 2018.
Sukob interesa
3. izmjene i dopune Plana Nabave za 2018
4. izmjene i dopune Plana Nabave za 2018
Plan nabave Knjižnice za 2017.
1. izmjene i dopune Plana nabave Knjižnice za 2017.
Plan nabave Knjižnice za 2016
1. Izmjene plana nabave Knjižnice za 2016.
2. Izmjene i dopune plana nabave Knjižnice za 2016.


Pregled objavljenih registara ugovora (vanjska poveznica)