O Knjižnici

Facebook Bibliobus Facebook Flickr Pinterest Instagram Instagram Twitter Youtube

Javna nabava

PLAN NABAVE ZA 2020. GODINU
Plan nabave Knjižnice za 2016
1. Izmjene plana nabave Knjižnice za 2016.
2. Izmjene i dopune plana nabave Knjižnice za 2016.
Plan nabave Knjižnice za 2017.
1. izmjene i dopune Plana nabave Knjižnice za 2017.
Plan nabave Knjižnice za 2018.
1. izmjene i dopune Plana nabave za 2018.
2. izmjene i dopune Plana nabave za 2018.
Sukob interesa
3. izmjene i dopune Plana Nabave za 2018
4. izmjene i dopune Plana Nabave za 2018
Plan nabave Knjižnice za 2019.
1. izmjene i dopune Plana nabave za 2019.


Pregled objavljenih registara ugovora (vanjska poveznica)