O Knjižnici

Facebook Bibliobus Facebook Flickr Pinterest Instagram Instagram Twitter Youtube

Financijski plan

Financijski plan knjižnice 2016-2018 obrazloženje
Financijski plan knjižnice za 2016.
1. rebalans financijskog plana za 2016. obrazloženje
1. rebalans financijskog plana Knjižnice za 2016.
2. izmjene i dopune financijskog plana Knjižnice za 2016. - obrazloženje
2. izmjene i dopune fin. plana Knjižnice za 2016.
Financijski plan Knjižnice za 2017.
Financijski plan Knjižnice 2017. - 2019. - obrazloženje
Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje siječanj - prosinac 2016.
I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2017.
I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2017. OBRAZLOŽENJE
Financijski plan za 2018. godinu
Obrazloženje financijskog plana 2018.-2020.
I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2018.
Obrazloženje I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018.
II. izmjene i dopune Financijskog plana za 2018.-2020.
Obrazloženje II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018.
Financijski plan 2019.-2021.
Obrazloženje Financijskog plana 2019-2021.
I. izmjene i dopune Financijskog plana Knjižnice za 2019.
Obrazloženje I. izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice za 2019.