O Knjižnici

Facebook Bibliobus Facebook Flickr Pinterest Instagram Instagram Twitter Youtube

Akti knjižnice

Akti i pravilnici Knjižnice


Statut Knjižnice i čitaonice «Fran Galović» Koprivnica
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama statuta Knjižnice
Pravilnik o radu Knjižnice
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice

I izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu

Pravilnik o pružanju usluga Knjižnice

Pravila za korištenje elektroničke opreme
Pravila za korištenje čitaonice tiska
Kućni red Knjižnice

Pravilnik o zaštiti od požara
Kolektivni ugovor za radnike u kulturi
Poslovnik o radu Upravnog vijeća Knjižnice
Poslovnik o radu Stručnog vijeća Knjižnice
Poslovnik o izmjenama i dopunama poslovnika o radu stručnog vijeća
Pravilnik o ostvarivanju i načinu korištenja vlastitih prihoda
Odluka o provedbi postupaka jednostavne nabave


Zaštita osobnih podataka


Pravilnik o zaštiti osobnih podataka Knjižnice
Izjava o zaštiti podataka i privatnosti na internetskim stranicama
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

Temeljem članka 37. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679), Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica kao voditelj obrade osobnih podataka imenuje službenika za zaštitu podataka.

Službenik za zaštitu podataka Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica:
Marisela Pavlović, mag.oec.

Zrinski trg 6, 48 000 Koprivnica
tel.: 048 622 363
fax.: 048 220 147
e-mail: marisela@knjiznica-koprivnica.hr