O Knjižnici

Facebook Bibliobus Facebook Flickr Pinterest Twitter Youtube

Akti knjižnice

Akti i pravilnici Knjižnice


Statut Knjižnice i čitaonice «Fran Galović» Koprivnica
Izmjene i dopune Statuta Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica
Pravilnik o radu
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Pravilnik o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe

Izmjene i dopune pravilnika o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe i opreme
Pravila za korištenje osobnih računala i neknjižne građe
Pravila za korištenje čitaonice tiska
Kućni red

Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Kolektivni ugovor za radnike u kulturi
Poslovnik o radu Upravnog vijeća
Pravila o jednostavnoj nabavi


Zaštita osobnih podataka


Pravilnik o zaštiti osobnih podataka Knjižnice
Izjava o zaštiti podataka i privatnosti na internetskim stranicama
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

Temeljem članka 37. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679), Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica kao voditelj obrade osobnih podataka imenuje službenika za zaštitu podataka.

Službenik za zaštitu podataka Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica:
Marisela Pavlović, mag.oec.

Zrinski trg 6, 48 000 Koprivnica
tel.: 048 622 363
fax.: 048 220 147
e-mail: marisela@knjiznica-koprivnica.hr