O Knjižnici

Facebook Bibliobus Facebook Flickr Pinterest Twitter Youtube

Akti i dokumenti knjižnice

Akti i pravilnici Knjižnice


Statut Knjižnice i čitaonice «Fran Galović» Koprivnica
Pravilnik o radu
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Pravilnik o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe

Izmjene i dopune pravilnika o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe i opreme
Pravila za korištenje osobnih računala i neknjižne građe
Pravila za korištenje čitaonice tiska
Kućni red

Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Kolektivni ugovor za radnike u kulturi
Poslovnik o radu Upravnog vijeća
Odluka o odredjivanju sluzbenika za informiranje
Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura zaprimanja, provjere i plaćanja računa u Knjižnici
Pravila o jednostavnoj nabavi


Službeni dokumenti


Plan nabave Knjižnice za 2014 - druge izmjene
Plan nabave Knjižnice za 2014 - prve izmjene
Plan nabave Knjižnice za 2014
KNJIŽNICA - OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKI PLAN-2014-2016
Opći dio proračuna - po izvorima
Posebni dio proračuna - po izvorima
Proračun - opći dio
Proračun - posebni dio
Pregled održanih sjednica Upravnog vijeća Knjižnice u 2014.godini
Financijski plan Knjižnice za 2015-2017, obrazloženje
Financijski plan Knjižnice za 2015. - programski dio proračuna
Financijski plan Knjižnice za 2015. i projekcije 1
Financijski plan Knjižnice za 2015. i projekcije 2
Financijski plan Knjižnice za 2015. i projekcije 3
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Opći dio proračuna 3. rebalans fin.plana 2014. po izvorima
Plan nabave Knjižnice za 2014.- treće izmjene i dopune
Plan nabave Knjižnice za 2015.
Posebni dio proracuna 3.rebalans fin plana 2014. po izvorima
PROGRAM RADA ZA 2015.
Proračun - opći dio 3. rebalans fin. plana 2014.
Proračun - posebni dio 3.rebalans fin. plana 2014.
Rebalans proračuna - opći dio 3. rebalans fin. plana 2014.
Rebalans proračuna - posebni dio 3. rebalans fin. plana 2014.
Bilješke uz financijsko izvješće za 2014.
Izvješće o obavezama 2014.
1. izmjene i dopune plana nabave za 2015.
1. Rebalans financijskog plana za 2015
2.izmjene i dopune fin.plana knjižnice za 2015.
2. izmjene i dopune fin.plana knjižnice za 2015. obrazloženje
2. izmjene plana nabave knjižnice za 2015.godinu
Financijski plan knjižnice 2016-2018 obrazloženje
Financijski plan knjižnice za 2016.
Plan nabave Knjižnice za 2016
Pregled sjednica upravnog vijeća Knjižnice za 2015.
Program rada knjižnice u 2016
Program rada knjižnice u 2016-prilog tabela
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2015.
Financijski izvještaj 12-2015.
1. Izmjene plana nabave Knjižnice za 2016.
1. rebalans financijskog plana za 2016. obrazloženje
1. rebalans financijskog plana Knjižnice za 2016.
2. izmjene i dopune financijskog plana Knjižnice za 2016. - obrazloženje
2. izmjene i dopune fin. plana Knjižnice za 2016.
2. Izmjene i dopune plana nabave Knjižnice za 2016.
Pregled sjednica Upravnog vijeća Knjižnice za 2016.
Financijski izvještaj 12.2016
Bilješke uz financijsko izvješće 2016.
Financijski plan Knjižnice za 2017.
Financijski plan Knjižnice 2017. - 2019. - obrazloženje
Plan nabave Knjižnice za 2017.
Program rada Knjižnice u 2017.
Program rada Knjižnice u 2017. - prilog tabela
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje siječanj - prosinac 2016.
I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2017.
I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2017. OBRAZLOŽENJE
I. izmjene i dopune Plana nabave Knjižnice za 2017.
I. izmjene i dopune PROGRAMA RADA KNJIŽNICE U 2017.
1. izmjene i dopune Programa rada 2017- prilog tabela
Financijsko izvješće 12.2017
Bilješke uz financijsko izvješće 2017
Financijski plan za 2018. godinu
Obrazloženje financijskog plana 2018.-2020.
Plan nabave Knjižnice za 2018.
PROGRAM RADA KNJIŽNICE U 2018.
Program rada za 2018. - prilog tabela
Pregled održanih sjednica Upravnog vijeća Knjižnice tijekom 2017.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Izvješće o pravu na pristup informacijama u 2017.