O Knjižnici

Facebook Bibliobus Facebook Flickr Pinterest Instagram Instagram Twitter Youtube

Misija

Knjižnica i čitaonica „Fran Galović” Koprivnica je višenamjensko obrazovno, informacijsko, multimedijsko, kulturno, multikulturno te komunikacijsko središte grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije koje građanima osigurava ravnopravan pristup izvorima znanja, informacijama i kulturnim sadržajima za potrebe kulturnog obogaćivanja, obrazovanja, cjeloživotnog učenja, odlučivanja u privatnom i javnom životu, zapošljavanja, provođenja slobodnog vremena, zdravog načina života i uživanja u životu uopće.


VIZIJA 2015.-2019.

„NOVA Multimedijalna knjižnica za kvalitetniji život u Koprivnici 21. stoljeća : središte znanja, socijalne osjetljivosti i međugeneracijske solidarnosti“


Vrijednosti

 • usmjerenost na korisnike i njihovo zadovoljstvo knjižničnim uslugama („knjižnica za sve“, „knjižnica otvorena svima“, „knjižnica je više od knjiga“);
 • stručno, kompetentno i susretljivo knjižnično osoblje;
 • raznolikost i kvaliteta knjižničnih usluga, građe i programa;
 • partnerstva na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini;
 • promicanje vrijednosti civilnoga društva i participativne demokracije.


Opći ciljevi

 • 1. cilj: PODIZANJE POSTOJEĆE RAZINE U OBAVLJANJU TEMELJNIH DJELATNOSTI I USLUGA
  radi zadovoljavanja kulturnih, informacijskih, obrazovnih i rekreacijskih potreba stanovnika i gostiju Grada i Županije bez obzira na dob, rasnu ili nacionalnu pripadnost, vjersko ili političko opredjeljenje, u različitim oblicima i pomoću najnovijih tehnologija.

 • 2. cilj: POSTIZANJE VEĆE PREPOZNATLJIVOSTI INSTITUCIJE U OPĆOJ JAVNOSTI I UČVRŠĆIVANJE POSTOJEĆE SLIKE O INKLUZIVNOJ KNJIŽNICI
  kao „mjestu susreta otvorenom i namijenjenom svima“, „učionici i dnevnom boravku Grada“, „mostu koji povezuje pojedince, udruge, ustanove, tijela lokalne uprave i samouprave“, „mostu koji povezuje kulturu i obrazovanje“, „mostu koji povezuje različite kulture i doprinosi većoj kvaliteti života u loklanoj zajednici“.

 • 3. cilj: IZGRADNJA NOVE ZGRADE KNJIŽNICE - MJESTO INTERAKCIJA, INSPIRACIJA, INOVACIJA i ISTRAŽIVANJA (4 I)


Posebni ciljevi

 • poticanje čitanja i pismenosti na tradicionalnim i suvremenim medijima;
 • poticanje cjeloživotnog učenja djece, mladih i odraslih;
 • poticanje i populariziranje korištenja suvremene informacijsko-komunikacijske tehnologije;
 • podupiranje socijalne inkluzije ranjivih skupina građana;
 • stvaranje adekvatnih prostornih i kadrovskih preduvjeta za društveno-komunikacijski višeslojnu knjižnicu 21. stoljeća.


Aktivnosti

Aktivnosti vezane uz kulturu, obrazovanje, informiranje i razonodu koje Knjižnica poduzima u ostvarivanju općih i posebnih ciljeva jezgra su usluga i službi Knjižnice:
 • nabavljanje, stručno obrađivanje, čuvanje, zaštita i davanje na korištenje knjiga i druge knjižnične građe;
 • oblikovanje konvencionalnih i virtualnih knjižničnih zbirki i usluga;
 • razvijanje programa, projekata i akcija za poticanje čitanja i pismenosti;
 • razvijanje usluga prema potrebama korisnika: djece, mladih i odraslih;
 • razvijanje programa i projekata za poticanje čitanja i pismenosti;
 • razvijanje usluga za osobe s posebnim potrebama;
 • informiranje i populariziranje konvencionalnih i digitalnih izvora znanja i knjižnične djelatnosti;
 • vrednovanje knjižničnih usluga s ciljem kontinuiranog provjeravanja informiranosti korisnika o vrstama ponuđenih usluga te zadovoljstva njihovom kvalitetom;
 • razvijanje i širenje županijske knjižnične mreže;
 • stalno obrazovanje knjižničara i korisnika;
 • osiguravanje urednih i dobro održavanih prostora, udobne i funkcionalne opreme;
 • osiguravanje jasne signalizacije prostora;
 • otvorenost u vrijeme koje odgovara lokalnoj zajednici u skladu s mogućnostima;
 • korištenje prostora Knjižnice i za druge potrebe lokalne zajednice.