O Knjižnici

Facebook Bibliobus Facebook Flickr Pinterest Instagram Instagram Twitter Youtube

Povijest

Kronologija
 • 1846. u Koprivnici je osnovana prva čitaonica, tzv. kasino;
 • do kraja 19. stoljeća osnovano je nekoliko čitaonica, koje su središta sveukupnog društvenog i kulturnog života grada;
 • svrha im je bila "izobrazivanje duha i podupiranje narodne knjige nabavljanjem i čitanjem časopisa i knjigah narodnih, inoslavjanskih i inostranih, zatim zabave sa kartanjem zakonom dozvoljenih igrah, šahom, zabava na biljardu i drugih dozvoljenih razveseljenjah" (Pravilnik iz 1867. g.);
 • 1926. koprivnički studenti su osnovali Knjižnicu Kluba akademičara, koja ima javno-prosvjetiteljski karakter;
 • krajem 1945. godine osnovana je Gradska knjižnica i čitaonica;
 • 1953. postaje budžetska ustanova;
 • 1961. upisana je u registar samostalnih knjižnica;
 • 1967. pripojena je Muzeju grada Koprivnice;
 • 1979. nabavljen je prvi bibliobus;
 • 1981. nakon niza seljenja po raznim gradskim lokacijama smještena je u neoklasicističku zgradu iz 1865. godine ( danas spomenik kulture I. kategorije) na Zrinskome trgu, glavnom gradskom trgu; prostor zgrade je adaptiran i rekonstruiran za potrebe knjižnice; Knjižnica raspolaže s 550 m2 površine;
 • 1981. postaje dio Centra za kulturu;
 • 1983. počinje djelovati pričaonica za predškolsku djecu, prvenstveno onu koja ne pohađaju dječje vrtiće;
 • 1990. nabavom prvog računala i računalnom obradom knjiga započinje kompjutorizacija Knjižnice;
 • 1991. postaje samostalna ustanova i dobiva naziv po zavičajnom i hrvatskom književniku Franu Galoviću (Peteranec, 20.7.1887. - Radenkovići, 26.10.1914.);
 • 1991. u jesen, nakon ratne agresije na Hrvatsku, Knjižnica započinje akciju prikupljanja knjiga za porušene i spaljene knjižnice u Hrvatskoj, te igračaka i školskog pribora za izbjeglu i prognanu djecu u Mađarskoj; ranjenike u koprivničkoj bolnici Knjižnica snabdjeva knjigama;
 • 1995. Knjižnica dobiva funkciju županijske matične knjižnice;
 • 1995. među prvim knjižnicama u Hrvatskoj nabavlja multimedijalno računalo i uvodi uslugu pretraživanja baza podataka na CD-ROMovima;
 • 1996. uvodi prvi javni pristup internetu u gradu Koprivnici;
 • od 1996. do 2005. Knjižnica je sjedište Hrvatskoga čitateljskog društva;
 • 1996. prostor Knjižnice postaje sve skučeniji, pa se izrađuje idejni nacrt za ponovnu adaptaciju i rekonstrukciju knjižnične zgrade, kako bi se maksimalno iskoristili prostorni kapaciteti za nove usluge i zbirke;
 • 1997. prva je javna ustanova u gradu Koprivnici koja ima svoju web stranicu;
 • 1997. pristupa se etapnoj adaptaciji i rekonstrukciji; podrumski prostor preuređen je suvremeni depo knjiga;
 • 1998. prijelaz s Crolista na računalni program Metel.Win, te uvođenje automatizirane posudbe;
 • 1999. katalog Knjižnice stavljen je na Internet;
 • 1998.-1999. adaptirani su odjeli za djecu i odrasle (prizemlje i polukat);
 • 2002. adaptirano je potkrovlje zgrade u koje je smješten Stručno-znanstveni odjel;
 • 2003. završena je unutarnja adaptacija i rekonstrukcija prvog kata zgrade (čitaonica tiska i stručne službe); Knjižnica sada raspolaže s 1058 m2 površine;
 • 2004. nabavljen je novi bibliobus;
 • 2005. u suradnji s Udrugom slijepih Knjižnica je dobila donaciju EU u iznosu od 68 000 eura za projekt “Knjižnična usluga za slijepe i slabovidne”;
 • 2006. uvodi cjelovitu uslugu za slijepe i slabovidne kao pilot projekt u Hrvatskoj;
 • 2006. formira zbirku DVD filmova uz uslugu posudbe korisnicima;
 • 2006. Gradsko vijeće Grada Koprivnice dodijelilo je Knjižnici Plaketu Grada Koprivnice za izuzetan doprinos na području kulture i provođenju projekata vezanih uz populariziranje knjige, čitanja i pismenosti;
 • 2007. formira glazbenu zbirku uz uslugu posudbe glazbenih CD-a;
 • 2007. formira Romsku knjižnu policu;
 • 2007. provodi projekt digitalizacije «Glasa Podravine», lokalnih novina s najdužom tradicijom, u okviru nacionalnog programa Ministarstva kulture RH «Digitalizacija kulturne baštine».
 • 2008. uvodi se besplatna članarina za stanovnike s prebivalištem na području grada Koprivnice;
 • 2008. obilježavanje 25. obljetnice Pričaonice
 • 2008. pokrenuti projekti: „Zajedno do zdravlja: konzultacije sa zdravstvenim stručnjacima“, te projekti u suradnji s Udrugom slijepih Koprivničko-križevačke županije „Pretpostavka cjeloživotnog učenja osoba s oštećenjem vida: učenje brajice i informatike“ i „Svi smo različiti, a opet smo slični“
 • 2008. pokrenuta je nova usluga „Pričaonica i igraonica za bebe i malu djecu“
 • 2009. Knjižnici su dodijeljene dvije nagrade: Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije za dostignuća u području kulture i obrazovanja i Nagrada Zaklade Dr. Ljerka Markić Čučuković za poseban doprinos knjižničarskoj struci u 2009. za izobrazbu knjižničara za rad sa slijepim i slabovidnim osobama i sudjelovanje u međunarodnim programima;
 • 2009. Knjižnica je predstavila svoje usluge za slijepe i slabovidne i projekt digitalizacije koprivničkog tiska koji je uvršten među najbolje međunarodne knjižničarske prakse na knjižničarskim konferencijama u Belgiji/Nizozemskoj, odnosno svjetskom knjižničarskom kongresu IFLA-e (Milano, Italija);
 • 2009. obilježena je 30. obljetnica postojanja Bibliobusne službe;
 • 2009. realizirana su dva nova projekta digitalizacije: Fran Galović On-line i Digitalizirani koprivnički tisak (1950.-2008.).;
 • 2009. Knjižnica uvodi nove usluge kojima se promiču digitalne kompetencije korisnika, te informacijska i informatička pismenost: „Osobni knjižničar“, „Bežični internet – ponesite vlastito prijenosno računalo i surfajte u svim odjelima Knjižnice“, „Postani prijatelj knjižnice na Facebooku“.
 • 2010. Knjižnica je u vlastitoj nakladi objavljuje knjigu Knjižnice i čitaonice grada Koprivnice 1650.-2010. : Spomenica Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica
 • 2010. Praksa Knjižnice ponovno je uvrštena u program Svjetskog knjižničnog i informacijskog kongresa (Gothenburg, Švedska) i to s dva izlaganja (o programu zdravstvenih konzultacija ispod suncobrana te o suradnji s Udrugom slijepih Koprivničko-križevačke županije u projektu senzibilizacije vrtićke djece na potrebe i probleme slijepih i slabovidnih vršnjaka)
 • 2011. Knjižnica je za potrebe proširenja spremišta knjiga dobila na korištenje dislocirani prostor u kompleksu Kampusa (bivšoj vojarni), u koji je krajem godine preseljen kompletni fond Bibliobusa te garažu za bibliobus – prvi puta u 32 godine „putujuća knjižnica“ ima garažu!;
 • 2011. tri nova projekta digitalizacije predstavljena su javnosti – Digitalizirane koprivničke razglednice, Glas Podravine 2009.-2011. i Portal Koprivnička kulturna baština;
 • 2011. praksa Knjižnice ponovno je uvrštena u program Svjetskog knjižničnog i informacijskog kongresa izlaganjem o socijalno inkluzivnim knjižničnim uslugama (San Juan, Puerto Rico, 13.-18.8.2011.);
 • 2011. u Knjižnici je održan Međunarodni stručni skup povodom 5. obljetnice uspješnog održavanja usluge za slijepe i slabovidne (18.11.2011.);
 • 2011. u računalni sustav Knjižnice uvedena su dva nova programa za automatizirano administriranje računalima i printerima (MyPC i PaperCut) koja poboljšavaju funkcionalnost cijele organizacije.
 • 2012. na zahtjev Gradske uprave Knjižnica je potpisala ugovor s Medijskim sveučilištem o pružanju knjižničnih usluga studentima i nastavnicima do otvaranja Sveučilišne knjižnice; u kratkom vremenskom roku osmislila je kompletnu uslugu za novu korisničku skupinu, koja se do daljnjega pruža u Stručno-znanstvenom odjelu;
 • 2012. Knjižnica se uključila u europski projekt NAPLE Sister libraries u okviru kojega je uspostavljena suradnja s Gradskom knjižnicom iz Sastamale, Finska;
 • 2012. Knjižnica se uključila u međusektorsku, kulturno-obrazovnu suradnju s Muzejom grada Koprivnice i Pučkim otvorenim učilištem Koprivnica u nekoliko programa: 1) pokrenuta je Koprivnička agore 21 - javno raspravište o perspektivama kulture i obrazovanje u razvoju Koprivnice, posebice u kontekstu EU fondova (održno je 14 programa, od toga 8 u organizaciji Knjižnice); 2) dogovorena je suradnja s Muzejom grada Koprivnice i Državnim arhivom u Varaždinu u digitalizaciji zavičajne kulturne baštine i izradi digitalnog repozitorija Koprivnička kulturna baština); 3) s Pučkim otvorenim učilištem realizirana je suradnja u Tjednu cjeloživotnog učenja i programu cjeloživotnog obrazovanja Roma;
 • 2012. Knjižnica je intenzivno radila na razvoju virtualnih knjižničnih usluga, posebice korištenju web.2.0 alata;
 • 2012. realizirani su novi projekti u nakladništvu: 1) tiskanom – Knjižnica je objavila priručnik Igrajmo se! Čitaj mi!: priče, igre i pjesmice za bebe i malu djecu: preporuke roditeljima za poticanje rane pismenosti autorica Danijele Petrić, knjižničarke u Dječjem odjelu i vanjskih suradnica – odgajateljica Marije Sesvečan i Gordane Bonta; 2) digitalnom - tri nova suradnička projekta digitalizacije: „Glas Podravine 2012.“, „Podravski zbornik“ i Razglednice naivnih umjetnika;
 • 2012. praksa Knjižnice ponovno je uvrštena u program Svjetskog kongresa knjižničara i informacijskih stručnjaka u Helsinkiju, Finska, 11. - 18.8.2012. s pozvanjim izlaganjem Od digitalizacije novina do portala zavičajne kulturne baštine – strategija digitalizacije dostupna malim lokalnim zajednicama. Članak na temelju kojeg je održano izlaganje preveden je na engleski, ruski, španjolski, francuski i kineski jezik, a zajedno s ostalim u sesiji dostupan na http://conference.ifla.org/ifla78/session-119
 • 2013. Knjižnica je dobila nekoliko nagrada i priznanja: EIFL Public Library Innovation Programme (EIFL-PLIP) Innovation Award za program ‘Jump in the train for a better world“ (potpora romskoj zajednici pomoću korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije), Nacionalno priznanje Hrvatskoga knjižničarskog društva „Knjižnica godine“ za inovativan, kreativan i kvalitetan rad u 2013. i Povelju “Društva Naša djeca“ za uzorno provedenu Naj-akciju 2013. „Male knjižnice u pedijatrijskim ordinacijama“
  http://www.eifl.net/news/five-libraries-win-eifl-plip-award-social-inc
  http://www.hkdrustvo.hr/hr/obavijesti/odabrana_novost/579/
 • 2013. dobra praksa Knjižnice ponovno je izabrana za predstavljanje na Svjetskom kongresa knjižničara i informacijskih stručnjaka (dva izlaganja), Singapur, 17.-23.8.2013., kao i praksa u poticanju rane pismenosti na međunarodnoj konferenciji „Prepare for Life! Raising Awareness for Early Literacy Education”, Leipzig, Germany, 12.-14.3.2013.;
 • 2013. Knjižnica je objavila novu publikaciju „Knjižnična usluga za slijepe i slabovidne : stanje i perspektive : zbornik radova“;
 • 2013. Digitalni repozitorij „Koprivnička kulturna baština“, prvi lokalni i kooperativnog repozitorij u Hrvatskoj (http://kkb.arhivx.net) predstavljen je na Međunarodnoj konferenciji SEEDI;
 • 2013. Knjižnica je objavila digitalni katalog izložbe „Tražimo najstariju slikovnicu u Koprivnici“ (http://issuu.com/knjiznica.fran.galovic/docs/katalog_izlozbe);
 • 2013. obilježena je 30. obljetnica Pričaonice, najstarijeg knjižničnog programa za djecu;
 • 2013. Knjižnica je bila domaćin 11. okruglog stola o pokretnim knjižnicama u Republici Hrvatskoj i 5. festivala hrvatskih bibliobusa (19.4.2013.), a tom prigodom Šime Strikoman snimio je milenijsku fotografiju hrvatskih bibliobusa;
 • 2013. bibliobusna usluga uvedena je u Općinu Novo Virje;
 • 2013. pokrenute su nove usluge, programi i akcije: Zelena knjižnica, Čitateljski klub za mlade, „Čitajte na drugačiji način – posudite e-čitač i čitajte e-knjige“, „Male knjižnice u pedijatrijskim ordinacijama“, radionice učenja stranih jezika za djecu od 5 do 8 godina, TEDxKoprivnicaLibrary, „Zaboravili ste svoje naočale kod kuće? Posudite ih u Knjižnici!, „Čitanje je u modi“ - akcija popularizacije čitanja e-knjiga dijeljenjem šećera u koprivničkim kafićima);
 • 2013. nakon članstva u mreži NAPLE Sister Libraries, Knjižnica je postala član mreže inovativnih knjižnica EIFL-PLIP i Europeana Awareness Public Libraries Network
 • 2013. Knjižnična zbirka Medijskog sceučilišta preseljena je u novoosnovanu Sveučilišnu knjižnicu.
 • 2014. Priznanje Američkog knjižničarskog društva za inovativne međunarodne projekte i to za projekt pokretanja i organiziranja lokalne mreže podrške romskoj zajednici putem stručnog usavršavanja stručnjaka različitih profila u suradnji s romskim udrugama i predstavnicima lokalne uprave i samouprave
 • 2014.Priznanje Udruge slijepih Koprivničko-križevačke županije za sveukupni doprinos u poboljšanju kvalitete života osoba s oštećenjem vida i njihovo ravnopravno uključivanje i integraciju u svakodnevni život zajednice;
 • 2014. Knjižnica je uvrštena u digitalnu knjigu preporuka za Europsku komisiju na temu Kulturna raznolikost i interkulturni dijalog svojim programom inkluzije romske manjine;
 • 2014. Josipa Strmečki, viša knjižničarka, dobila je priznanje Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Prigorja „Naj knjižničar u 2014.“;
 • 2014. Knjižnica je uvrštena u digitalni vodič „1001 libraries to see before you die“;
 • 2014. dva primjera dobre prakse Knjižnice predstavljena su na Svjetskom kongresu knjižničara u Lyonu, u Francuskoj;
 • 2014. sudjelovanje na nekonferenciji „Cycling for libraries“ i međunarodnom knjižničarskom kampu u Francuskoj;
 • 2014. pokrenut je novi program „Knjižnica je više od knjiga – zajedno do zapošljavanja“;
 • 2014. otvoreno je novo bibliobusno stajalište u općini Novo Virje;
 • 2014. obilježena je 35. obljetnica kontinuiranog rada bibliobusne službe i 10. obljetnica novog bibliobusa;
 • 2014. knjižnica se uključila u provedbu Europeaninog projekta sakupljanja obiteljskih uspomena na Prvi svjetski rat u cilju njihove dostupnosti putem interneta (www.europeana1914-1918.eu);
 • 2014. održana su dva nova programa TEDxKoprivnicaLibrary - Knjižnica je prva u Europskoj uniji koja je dobila licencu za održavanje ovih događaja, kojim se pridružila globalnom pokretu širenja vrijednih ideja kojima je cilj inspirirati druge te ih potaknuti na razmišljanje i djelovanje;
 • 2014. u Dječjem odjelu provedba revizije knjižne građe i poboljšanja uvjeta rada postavljanjem nove klimatizacije i rekuperatora za ventilaciju prostora i dovod zraka te uspješno provedene dvije akcije prikupljanja i darivanja knjiga i slikovnica za potrebite pod nazivom „Čitam, dam, sretan sam – svoju knjigu daruj i tuđe srce obraduj“ te „Darujmo knjige: prikupljanje donacija za školske knjižnice Gunje i Račinovaca“.
 • 2015. Hrvatski zavod za knjižničarstvo - Matična služba za narodne knjižnice pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu provela je stručni nadzor nad radom Knjižnice u lipnju 2015. te zaključila da Knjižnica na nivou Republike Hrvatske predstavlja uzornu ustanovu u pogledu svojeg stručnog poslovanja i razvijenosti djelatnosti. Novi, tj. veći i odgovarajući prostor treba joj omogućiti da i nadalje, u skladu sa svojim poslanjem, pruža još bolju potporu razvoju lokalne zajednice.
 • 2015. Državni ured za reviziju, Područni ured Koprivnica dao je bezuvjetno mišljenje o poslovanju Knjižnice nakon provedene financijske revizije.
 • 2015. Grad Koprivnica kao Osnivač Knjižnice je prepoznao problem prostora Knjižnice te joj je dodijelio još jedno spremište za pohranu knjiga. Isto tako, oformio je Povjerenstvo za određivanje lokacije za novu zgradu gradske knjižnice te u Proračunu za 2016. osigurano 300 000 kuna za izradu projektne dokumentacije.
 • 2015. knjižnica je nominirana za UN-ovu Nagradu WSIS - World Summit on Information Society Project Prize 2015. za program potpore romskoj zajednici
 • 2015. program Knjige za bebe uvršten je u primjere dobre prakse ELINET-a - Europske mreže za poticanje pismenosti i uvrštavanje programa
 • 2015. program Pričaonica za bebe i malu djecu do 3 godine uvrštena je u primjere dobre prakse portala za poticanje Goethe instituta za jugoistočne Europu
 • 2015. otvoreno je novo bibliobusno stajalište u općini Molve, čime su nekim oblikom usluge narodne knjižnice, stacioniranom ili pokretnom, pokrivene sve općine i gradovi u Koprivničko-križevačkoj županiji.
 • 2015. završen je novi projekt digitalizacije koprivničke zavičajne baštine pod nazivom „Virtualna izložba Koprivnica i Prvi svjetski rat“. Dostupno na: http://kkb.arhivx.net/kc_1st_world_war
 • 2015. knjižnica se uključila u program INELI-Balkans (International Network of Emerging Library Innovators / Balkan region) koji okuplja predstavnike 11 zemalja s područja Balkana s ciljem jačanja suradnje, razvoja kreativnosti i inovativnosti te stvaranja partnerstava između knjižnica i knjižničara iz balkanskih zemalja.
 • 2015. knjižničari su sudjelovali na međunarodnim stručnim skupovima – skupu bibliobusnih službi u Pečuhu, Svjetskom kongresu knjižničara u Cape Townu, Južnoafrička Republika, ne-konferenciji Bicikliranje za knjižnice u Norveškoj, Švedskoj i Danskoj, kongresu poljskih knjižničara u Varšavi, radionicama u Ateni, Sarajevu i Solunu.
 • 2015. koprivnički knjižničari su održali 13 izlaganja na stručnim skupovima, od toga 4 na inozemnim.
 • 2015. vrijednu donaciju od 80-ak skulptura od keramike Knjižnici su poklonile Udruga Motacillaalba i OŠ Antun Nemčić Gostovinski iz Koprivnice.
 • 2016. Dipl. knjižničar Ana Škvarić, voditeljica koprivničke Bibliobusne službe, autorica je projekta „Rastemo čitajući: poticanje rane pismenosti u ruralnim područjima Koprivničko-križevačke županije“, koji je dobio međunarodnu nagradu za inovativnost organizacije Future Library iz Grčke u okviru projekta INELI-Balkans – međunarodne mreže perspektivnih knjižničara-inovatora s područja Balkana.
 • 2016. Dipl. knjižničar Petar Lukačić, voditelj Odjela za odrasle, dobitnik je nacionalne nagrade Hrvatskoga knjižničarskog društva "Eva Verona" za 2016. godinu, koja se dodjeljuje za ostvarena iznimna postignuća i izvrsnost u radu najboljim mladim knjižničarima u Hrvatskoj do 35 godina.
 • 2016. Ravnateljica Dijana Sabolović-Krajina obranila je doktorat znanosti iz znanstvenog polja informacijskih i komunikacijskih znanosti, znanstvena grana knjižničarstvo „Narodna knjižnica kao središte lokalne zajednice u suvremenom društvu“, čija je tema Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica i njene prilagodbe društvenim promjenama u informacijskom dobu.
 • 2016. Knjižnica je obilježila 10. obljetnicu svoje usluge za slijepe i slabovidne osobe, pilot projekt u Hrvatskoj, tako što je inicirala i organizirala znanstveno-stručni skup „Socijalno inkluzivne knjižnične usluge“. Skup je bio nacionalnog karaktera s 54 sudionika iz 39 hrvatskih mjesta i gradova.
 • 2016. Na Svjetskom kongresu knjižničara održana su čak 3 izlaganja o dobroj praksi Knjižnice, odabrana u jakoj međunarodnoj konkurenciji.
 • 2016. Intenzivno se radilo na ostvarivanju adekvatnih prostornih pretpostavki za rad Knjižnice (određivanje lokacije nove knjižnične zgrade, pripreme za izradu projektne dokumentacije).
 • 2017. Uspješno je implementiran projekt „Rastemo čitajući: poticanje rane pismenosti u ruralnim područjima Koprivničko-križevačke županije“, koji je dobio međunarodnu nagradu za inovativnost organizacije Future Library iz Grčke u okviru projekta INELI-Balkans – međunarodne mreže perspektivnih knjižničara-inovatora s područja Balkana.
 • 2017. Uspješno je izvršena tranzicija digitalne zbirke Koprivnička kulturna baština na novu platformu http://library.foi.hr/zbirke/koprivnica/index.php.
 • 2017. Organizirano je 339 kulturnih i obrazovnih programa za djecu, mlade i odrasle; veliki odaziv među djecom imala je Olimpijada čitanja, kampanja za poticanje čitanja djece.
 • 2017. Knjižnica je pokrenula nove projekte: „Postanite e-Građani – potražite pomoć knjižničara“, „I ja želim čitati!“ - uključivanje u nacionalnu kampanju za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom, Nove tehnologije i mediji u knjižnici – robotika, micro: bit računala, digitalizacija publikacije i QR kodovi u promociji čitanja te Volontiranje u knjižnici.
 • 2017. Knjižničari su sudjelovali na znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu (Bruxelles, Aarhus, Wrozlaw, Atena, Novo mesto, Beograd).
 • 2017. Knjižnica se uključila u nove međunarodne programe i projekte: program Erasmus+ i projekt COURAGE (“Cultural Opposition – Understanding the CultuRal HeritAGE of Dissent in the Former Socialist Countries” – „Kulturna opozicija – razumijevanje kulturne baštine neslaganja u bivšim socijalističkim državama“).
 • 2017. Knjižnica je dobila vrijedne donacije knjižne građe od građana (posebno treba istaknuti poklon obitelji Haramija za buduću Zbirku Ivana Haramije Hansa unutar Zavičajne zbirke, zatim donaciju Damira Polančeca u stručnoj literaturi i monografijama na stranim jezicima, kao i donaciju knjiga na engleskom jeziku posredstvom Lidije Mulvaj).
 • 2017. Nastavak ukazivanja na potrebu ostvarivanju adekvatnih prostornih pretpostavki kao neophodne pretpostavke za daljnji rad i razvoj, budući da je Knjižnice brojem članova, građe i posjeta premašila 1000 m2 na kojima se trenutno nalazi - stoga se puno vremena trošilo na premještavanje knjižnične građe iz slobodnog pristupa u tri spremišta, od toga dva dislocirana.
 • 2018. obimna revizija kojom je bilo obuhvaćeno 102 000 svezaka knjiga ili dvije trećine ukupnog fonda Knjižnice, koji se nalazi u Odjelu za odrasle i Stručno-znanstvenom odjelu s pripadajućim zbirkama (Zavičajna zbirka Caproncensis i Zbirka Brozović); provedba revizije na 6 lokacija (u zgradi Knjižnice i dva dislocirana spremišta u objektima u Kampusu i na Trgu bana Jelačića),
 • 2018. selidba knjižnične građe i polica iz spremišta na Trgu bana Jelačića u spremište u Kampus, čime se reducirao broj objekata dislociranih spremišta s 2 na jedan;
 • 2018. brojni programi poticanja čitanja na svim medijima kroz provedbu kulturno-obrazovnih programa (ističemo program za poticanje čitanja osnovnoškolaca „Olimpijadu čitanja“ i projekt pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture RH „Princeza na kraju svijeta - inovativno i kreativno poticanje čitanja kod djece u digitalnom okruženju“ koji je rezultirao izradom 8 digitalnih slikovnica, pri čemu posebno treba istaknuti dječju knjižničarku Danijelu Petrić);
 • 2018. Knjižnica je obilježila 35. obljetnicu Pričaonice za predškolce, najstarijeg kulturno-edukativnog program knjižnice na temelju kojeg su nastali svi kasniji programi i projekti za djecu te 10. obljetnicu Pričaonice za bebe i malu djecu;
 • 2018. objavljivanje Zbornika radova „Socijalno inkluzivne knjižnične usluge“ s istoimenog znanstveno-stručnog skupa održanog u Knjižnici 2016.;
 • 2018. partnerstvo Udruzi Roma „Korak po korak“ na izradi i prijavi projekta o obrazovnoj inkluziji romske djece i mladih na natječaj Švicarsko-hrvatskog program suradnje, kao i udruzi Alternator na prijavi projekta o kulturnoj inkluziji djece i mladih na natječaj „Kultura u centru“ Ministarstva kulture RH i EU; sudjelovanje u dva projekta u okviru programa Erasmus+ - obrazovanje odraslih;
 • 2018. od investicijskog ulaganja u zgradu treba istaknuti kompletnu zamjenu vanjske stolarije (projekt je financiralo Ministarstvo kulture u iznosu od 200.000,00 kn te Grad Koprivnica u iznosu od 97.270,44 kn);
 • 2018. od kapitalnih donacija treba izdvojiti 45 micro:bitova koje je Knjižnici poklonio Institut za razvoj i inovativnost mladih.