Za korisnike

Facebook Bibliobus Facebook Flickr Pinterest Instagram Instagram Twitter Youtube

Uvjeti

Knjižnična građa daje se na posudbu izvan Knjižnice ili na korištenje u Knjižnici i čitaonicama.
Knjižničnu građu smiju posuđivati samo članovi Knjižnice.
Posuđenu knjižničnu građu član knjižnice ne smije posuđivati drugim osobama.
Knjižnična građa iznimne starosti, sadržajne i materijalne vrijednosti, građa referentne zbirke i drugih zasebnih zbirki, novine i časopisi koriste se samo u odjelima i čitaonicama Knjižnice.
Korištenje osobnih računala i neknjižne građe uređeno je posebnim Pravilnikom o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe i opreme
 • Kod korištenja odjela obvezno predočiti člansku iskaznicu
 • Kod korištenja Knjižnice molimo Vas da se držite Kućnog reda
 • Za sigurno odlaganje stvari koristite garderobne ormariće koji se nalaze kod ulaza na Odjel za odrasle i Stručno-znanstveni odjel
 • Ne odgovaramo za izgubljene i ukradene stvari
 • Posebno Vas molimo da čuvate knjige i vraćate ih na vrijeme
 • Budite prijatelj knjižnice i njen kritičar, aktivni sudionik u kreiranju svih djelatnosti – ispunite obrazac s prijedlozima i kritikama i ubacite ga u sandučić želja (na info-pultevima)
 • Knjiga žalbi nalazi se u Tajništvu
 • Informacije o cijenama ostalih usluga možete pronaći u službenom „Cjeniku knjižnice“
 • Detaljnije se upoznajte s Vašim korisničkim pravima i u „Pravilniku o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe i opreme“ Knjižnice i čitaonice “Fran Galović“ Koprivnica, koji se nalazi i na info-pultevima svakog odjela.
 • Prilikom korištenja računala molimo Vas da se držite Pravila za korištenje elektroničke opreme, audiovizualne, multimedijske i elektroničke građe
Što ako knjige ne vratite na vrijeme?

Ukoliko posuđene knjige ne vratite na vrijeme, plaćate 5,00 kn zakasnine po knjizi tjedno. Ukoliko ne podmirite svoje obveze u vraćanju knjiga možete izgubiti pravo članstva u knjižnici!

Koliko knjiga i ostalih medija možete posuditi i na koje vrijeme?
 • u Odjelu za odrasle možete posuditi
  • 10 knjiga na rok od 30 dana
  • 3 DVD-a na 7 dana
  • 1 lektiru na 15 dana
  • slijepe i slabovidne osobe mogu posuditi 10 zvučnih knjiga na 30 dana
  • dodatne knjige uz nadoplatu od 5,00 kn po knjizi

 • u Stručno-znanstvenom odjelu možete posuditi
  • 6 knjiga na rok od 20 dana (od kojih dvije mogu biti iz istog područja),
  • 4 časopisa na 20 dana
  • 3 glazbena CD-a na 7 dana

 • korisnici Odjela za odrasle i Stručno-znanstvenog odjela mogu posuditi 1 knjigu s Dječjeg odjela bez naplate, a ostale se nadoplaćuju 5,00 kn po knjizi

 • u Dječjem odjelu možete posuditi
  • 10 knjiga na rok od 30 dana
  • 3 DVD-a na 7 dana
  • 1 lektiru na 30 dana

 • korisnici Dječjeg odjela mogu posuditi 1 knjigu u Odjelu za odrasle i Stručno-znanstvenom odjelu bez naplate, a ostale se nadoplaćuju 5,00 kn po knjizi