Za korisnike

Facebook Bibliobus Facebook Flickr Pinterest Instagram Twitter Youtube

Članstvo

Pravo korištenja usluga Knjižnice ostvaruje se učlanjivanjem u Knjižnicu. Za članstvo u Knjižnici naplaćuje se članarina. Visina članarine može se vidjeti u cjeniku.

Članarina vrijedi godinu dana, odnosno 12 mjeseci od dana upisa. Istekom tog roka član obnavlja upis ili mu prestaje članstvo u Knjižnici. Kod obnove upisa, knjižnični djelatnik provjerava točnost korisnikovih osobnih podataka.

Prilikom upisa predočuje se jedan od osobnih dokumenta, koji sadrži sve relevantne podatke potrebne za upis: rodni list, osobna iskaznica, putovnica, učenička knjižica, studentski indeks. Popunjava se pristupnica koju potpisuje korisnik, a za maloljetnike roditelj ili staratelj.

Na temelju upisa član dobiva člansku iskaznicu Knjižnice.

Stanovnici Općine Koprivnica (Bakovčice, Draganovec, Herešin, Jagnjedovec, Koprivnica, Kunovec Breg, Reka, Starigrad i Štaglinec) od 2008. godine imaju pravo na besplatno članstvo u Knjižnici na temelju odluke Grada Koprivnice.

Besplatno članstvo u Knjižnici imaju i stanovnici Općine Gola (Gola, Gotalovo, Novačka, Otočka i Ždala) na temelju odluke Općine Gola.

Besplatno članstvo u Knjižnici imaju i učenici, studenti i nezaposleni Općine Legrad (Antolovec Kutnjak, Legrad, Mali Otok, Selnica Podravska, Veliki Otok i Zablatje) na temelju odluke Općine Legrad.

Besplatno članstvo u Knjižnici imaju učenici osnovnih i srednjih škola te studenti Općine Đelekovec (Đelekovec i Imbriovec) na temelju odluke Općine Đelekovec.

Besplatno članstvo u Knjižnici imaju svi stanovnici s prebivalištem na području Općine Drnje (Drnje, Torčec, Botovo) na temelju odluke Općine Drnje.

Osim navedenih besplatno članstvo korisnici pomoći za uzdržavanje, djeca i mladi iz obitelji s troje i više djece do kraja srednjoškolskog obrazovanja te osobe s invaliditetom.

Besplatno jednokratno korištenje knjižničnom građom dopušteno je u prostorima Knjižnice onima koji nemaju stalno boravište u gradu Koprivnici, odnosno u prolazu su ili se kratkotrajno zadržavaju u gradu Koprivnici i to uz polog identifikacijskog dokumenta (za strane državljane putovnice).