Za korisnike

Facebook Bibliobus Facebook Flickr Pinterest Instagram Instagram Twitter Youtube

Članstvo

Pravo korištenja usluga Knjižnice ostvaruje se učlanjivanjem u Knjižnicu. Za članstvo u Knjižnici naplaćuje se članarina. Visina članarine može se vidjeti u cjeniku.

Članarina vrijedi godinu dana, odnosno 12 mjeseci od dana upisa. Istekom tog roka član obnavlja upis ili mu prestaje članstvo u Knjižnici. Kod obnove upisa, knjižnični djelatnik provjerava točnost korisnikovih osobnih podataka.

Prilikom upisa predočuje se jedan od osobnih dokumenta, koji sadrži sve relevantne podatke potrebne za upis: rodni list, osobna iskaznica, putovnica, učenička knjižica, studentski indeks. Popunjava se pristupnica koju potpisuje korisnik, a za maloljetnike roditelj ili staratelj.

Na temelju upisa član dobiva člansku iskaznicu Knjižnice.

Besplatnu članarinu u Knjižnici imaju:
  • Općina Koprivnica (Bakovčice, Draganovec, Herešin, Jagnjedovec, Koprivnica, Kunovec Breg, Reka, Starigrad i Štaglinec) - svi stanovnici s prebivalištem na području Općine
  • Općina Drnje (Drnje, Botovo i Torčec) - svi stanovnici s prebivalištem na području Općine
  • Općina Gola (Gola, Gotalovo, Novačka, Otočka i Ždala) - svi stanovnici s prebivalištem na području Općine
  • Općina Molve (Molve Grede, Repaš, Molve i Gornja šuma, Čingi lingi) - svi stanovnici s prebivalištem na području Općine
  • Općina Koprivnčki Bregi (Glogovac, Jeduševac, Koprivnički Bregi ) - svi stanovnici s prebivalištem na području Općine
  • Općina Koprivnički Ivanec (Botinovec, Goričko, Koprivnički Ivanec, Kunovec, Pustakovec) – svi stanovnici s prebivalištem na području Općine
  • Općina Legrad (Antolovec, Kutnjak, Legrad, Mali Otok, Selnica Podravska, Veliki Otok i Zablatje) - srednjoškolci, studenti i nezaposleni stanovnici s prebivalištem na području Općine
  • Općina Đelekovec (Đelekovec i Imbriovec) – svi učenici i studenti s prebivalištem na području Općine
Osim navedenih besplatno članstvo imaju korisnici pomoći za uzdržavanje, djeca i mladi iz obitelji s troje i više djece do kraja srednjoškolskog obrazovanja te osobe s invaliditetom.