Za korisnike

Facebook Bibliobus Facebook Flickr Pinterest Instagram Instagram Twitter Youtube

Česta pitanja

Koliko je članarina?

Besplatnu članarinu u Knjižnici imaju:

  • Općina Koprivnica (Bakovčice, Draganovec, Herešin, Jagnjedovec, Koprivnica, Kunovec Breg, Reka, Starigrad i Štaglinec) - svi stanovnici s prebivalištem na području Općine
  • Općina Drnje (Drnje, Botovo i Torčec) - svi stanovnici s prebivalištem na području Općine
  • Općina Gola (Gola, Gotalovo, Novačka, Otočka i Ždala) - svi stanovnici s prebivalištem na području Općine
  • Općina Molve (Molve Grede, Repaš, Molve i Gornja šuma, Čingi lingi) - svi stanovnici s prebivalištem na području Općine
  • Općina Koprivnčki Bregi (Glogovac, Jeduševac, Koprivnički Bregi ) - svi stanovnici s prebivalištem na području Općine
  • Općina Koprivnički Ivanec (Botinovec, Goričko, Koprivnički Ivanec, Kunovec, Pustakovec) – svi stanovnici s prebivalištem na području Općine
  • Općina Legrad (Antolovec, Kutnjak, Legrad, Mali Otok, Selnica Podravska, Veliki Otok i Zablatje) - srednjoškolci, studenti i nezaposleni stanovnici s prebivalištem na području Općine
  • Općina Đelekovec (Đelekovec i Imbriovec) – svi učenici i studenti s prebivalištem na području Općine
Osim navedenih besplatno članstvo korisnici pomoći za uzdržavanje, djeca i mladi iz obitelji s troje i više djece do kraja srednjoškolskog obrazovanja te osobe s invaliditetom.

Za ostale korisnike s prebivalištem izvan Grada Koprivnice naplaćivat će se članarina prema postojećem cjeniku.


Koliko se knjiga odjednom može posuditi?

U Odjelu za odrasle odjednom se može posuditi 10 knjiga na rok od 30 dana od kojih jedna lektira na rok od 15 dana. U Dječjem odjelu odjednom se može posuditi 10 knjiga na rok od 30 dana,ali samo jedna lektira.U Stručno-znanstvenom odjelu može se posuditi 6 knjiga na rok od 20 dana (od kojih dvije mogu biti iz istog područja).


Mogu li posuđivati časopise?

Iz Čitaonice tiska (prvi kat) moguće je posuđivati po jedan broj časopisa na rok od 7 dana i jedan broj dnevnih novina na rok od 2 dana. U Stručno-znanstvenom odjelu možete posuditi četiri stara broja časopisa na 20 dana. Na svim odjelima ne posuđuje se posljednjih sedam brojeva dnevnih novina i posljednja dva nova broja časopisa.


Koliko mi traje članarina?

Članarina traje godinu dana od dana upisa, a trenutni status se može provjeriti telefonom ili mailom info@knjiznica-koprivnica.hr.


Na koji rok se posuđuje lektira?

Lektira se posuđuje na rok od 15 dana. Produživanje nije moguće!


Može li se rezervacija obaviti telefonom?

Može! Također i putem e-maila, putem mobitela ili preko Facebook stranice knjižnice.


Imate li skener?

Usluga skeniranja obavlja se u Stručno-znanstvenom odjelu i Dječjem odjelu, a naplaćuje se prema važećem Cjeniku.


Posuđujete li CD-ROM-ove i DVD-e?

Odjel za odrasle i Dječji odjel nude i posudbu DVD-a (uglavnom igrani i dokumentarni filmovi) na rok od sedam dana. CD-ROM-ove koji dođu uz knjige ili časopise također se može posuditi. Ostale CD-e i CD-ROM-ove za sada ne posuđujemo, ali ih možete koristiti u Stručno-znanstvenom odjelu.


Ima li Knjižnica glazbene CD-e?

Da! Glazbena zbirka se nalazi u Stručno-znanstvenom odjelu, a mogu se posuditi 3 CD-a na rok od 7 dana.


Kako mogu naručiti literaturu za referat, maturalnu, diplomski i sl.?

Ukoliko je moguće potrebnu literaturu dobit ćete odmah. Za složenije upite treba ispuniti zahtjevnicu kod informatora i dogovoriti datum isporuke.


Imate li fotokopirni u boji?

Imamo! U Stručno-znanstvenom i Dječjem odjelu možete fotokopirati u boji ili crno-bijeloj tehnici (ali samo građu koja se ne posuđuje izvan knjižnice).


Kolika je cijena korištenja interneta?

Korištenje interneta za korisnike Knjižnice je besplatno, a za ostale se naplaćuje prema važećem cjeniku.


Nisam član knjižnice. Mogu li ipak koristite neke usluge ili službena glasila?

Iako niste član, u našoj Knjižnici možete koristiti internet, PC za obradu teksta, te usluge fotokopiranja, printanja i skeniranja (prema važećem cjeniku). Od službenih glasila možete čitati lokalna glasila: Glasnik grada Koprivnice i Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije. Također su vam dostupni različiti vodiči, brošure i servisne informacije. Ali knjige ne možete posuđivati!


Može li se u Knjižnici koristiti vlastito prijenosno računalo?

U svim odjelima knjižnice moguće je koristiti vlastito računalo te u posebnoj prostoriji na prvom katu (uz pristup internetu)


Kako posuditi knjigu iz inozemstva?

Kad ne posjedujemo traženi naslov obraćamo se drugim knjižnicama u Hrvatskoj ili inozemstvu; ta usluga naziva se međuknjižnična posudba. Knjižnica proslijeđuje vaš zahtjev Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici (NSK) u Zagrebu posredstvom koje se odvija inozemna međuknjižnična posudba. Osim knjiga moguće je naručiti fotokopije članaka. Troškove snosi korisnik prema važećem cjeniku!


Može li se posuđivati s drugih odjela?

Može! Moguća je i posudba knjiga s drugog odjela na način da je 1 knjiga bez naplate, a ostale se nadoplaćuju 5,00 kn po posuđenoj jedinici građe. Ta pravila vrijede za članove Odjela za odrasle (istovremno su i članovi Stručno-znanstvenog odjela i obrnuto), za posudbu građe s Dječjeg odjela, a isto tako to vrijedi i za članove Dječjeg odjela, koji žele posuđivati građu s Odjela za odrasle (odnosno Stručno-znanstvenog odjela).


Imate li klimu?

Imamo! (Svi odjeli Knjižnice su klimatizirani.)


Posjeduje li knjižnica literaturu na stranim jezicima?

Na svim odjelima ima knjiga na stranim jezicima (beletristike u Odjelu za odrasle i Dječjem, te stručne literature u Stručno-znanstvenom odjelu).


Koliko se knjiga može naručiti iz drugih knjižnica i koliki su troškovi?

Odjednom se može naručiti do tri naslova preko međuknjižnične posudbe. Ako naručene knjige stignu u jednoj pošiljci istovremeno - plaćate 20 kuna po pošiljci. Ako neki traženi naslov stigne kasnije odnosno odvojeno - za njega plaćate isto 20 kuna. Izuzetak je posudba iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice čije se usluge naplaćuju prema važećem cjeniku Nacionalne i sveučilišne knjižnice. Troškovi međuknjižnične posudbe koju plaćate su u najvećoj mjeri troškovi poštarine koju naša knjižnica plaća za naručene knjige iz drugih knjižnica. Što se tiče roka posudbe on se razlikuje ovisno o knjižnici iz koje je traženi naslov posuđen. Knjige pristigle međuknjižničnom posudbom iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice se u pravilu posuđuju na 14 dana. Služba za međuknjižničnu posudbu NSK može taj rok skratiti ili produžiti ako procijeni da je to potrebno - ovisi o broju primjeraka koje posjeduju i koliko je poslani naslov tražen. Knjige pristigle iz ostalih knjižnica se isto mogu zadržati koliko to matična knjižnica iz koje je naručen naslov odredi - najčešće 15 ili 30 dana (o roku vraćanja biti ćete obaviješteni kod preuzimanja knjige u našoj knjižnici). Možete naručiti i fotokopirane članke iz stručnih časopisa (domaćih i stranih) i u tom slučaju plaćate račun koji stiže s fotokopijama i koji ovisi o broju fotokopiranih stranica.