O Knjižnici

Facebook Bibliobus Facebook Flickr Pinterest Instagram Instagram Twitter Youtube

Međunarodni programi i projekti


Program potiče suradnju narodnih knjižnica u Europi. Nakon što je 2012. godine uspostavljena suradnja koprivničke knjižnice s gradskom knjižnicom u finskom gradu Sastamale, obje knjižnice uspješno su aplicirale na natječaje radi razmjene stručnjaka. U okviru programa Grundtvig za stručnjake koji se bave cjeloživotnim obrazovanjem odraslih ostvaren je tromjesečni posjet finske knjižničarke Kaise Kytömäki koprivničkoj Knjižnici, a Petra Lukačića iz koprivničke knjižnice desetodnevni posjet knjižnicama u Helsinkiju, Tampere i Sastamali.


Dobivanjem prestižne međunarodne nagrade za program potpore romskoj zajednici, koprivnička knjižnica je primljena u EIFL-PLIP mrežu inovativnih knjižnica. Misija međunarodne organizacije EIFL je da preko knjižnica u više od 60 zemalja u svijetu omogući dostupnost digitalnim informacijama i znanju, budući da je dostupnost znanju osnova za obrazovanje, istraživanje i poboljšanje života, kao i stvaranje ljudskog kapitala od kojega ovisi razvoj društva. Knjižnice imaju ključnu ulogu u pružanju kvalitetnih informacijskih izvora i usluga, a to je prepoznato i u praksi koprivničke knjižnice.


Krajem 2013. Knjižnica je postala član projekta Europeana Awareness Public Libraries Network, mreže koja okuplja 100 vodećih narodnih knjižnica u Europi. Cilj projekta je osvještavanje najšire javnosti o Europeani, najvećoj europskoj digitalnoj knjižnici koja na jednome mjestu nudi pristup i informacije o kulturnoj baštini europskih knjižnica, muzeja, arhiva i audiovizualnih zbirki (http://www.europeana.eu/). Članstvo u ovoj mreži omogućilo je Knjižnici dobivanje tehničke i pravne ekspertize Europeane u većoj dostupnosti u digitalnim sadržajima i agregatorima. Knjižnica je u 2014. sudjelovala u Europeaninom projektu prikupljanja obiteljskih uspomena na Prvi svjetski rat (1914.-1918.).


Projekt COURAGE (“Cultural Opposition – Understanding the CultuRal HeritAGE of Dissent in the Former Socialist Countries” – „Kulturna opozicija – razumijevanje kulturne baštine neslaganja u bivšim socijalističkim državama.