Programi i projekti

Facebook Bibliobus Facebook Flickr Pinterest Instagram Instagram Twitter Youtube

Program „Zelena knjižnica“

Knjižnica je u 2013. pokrenula program nazvan „Zelena knjižnica“ pod sloganom „Zajedno u brizi za okoliš“ u suradnji s Udrugom za održivi razvoj Hrvatske (UZOR HRVATSKE). Cilj je upoznati i educirati javnost o ekološkoj problematici te širiti svijest o nužnosti očuvanja okoliša. Aktivnosti su namijenjene svim dobnim skupinama građana - od djece najranije dobi do onih najstarijih. Održavaju se pričaonice za bebe i malu djecu, pričaonice za djecu predškolske dobi, kreativne radionice za djecu i mlade, predavanja i tribine za odrasle, izložbe u izlozima knjižnice. Osnovni smisao ovih aktivnosti je osvijestiti potrebu pozitivnog utjecaja na okoliš, razmijeniti iskustva, ideje i znanje, a onda i naučiti kako djelovati. Informiraju se građani te promovira knjižnična građa i informacijski izvori na ovu temu u tiskanom i e-obliku.

U Dječjem odjelu postavljen je eko-kutić s knjigama i drugim medijima koji se mogu posuditi u knjižnici, a na drugim odjelima građa je označena posebnim naljepnicama. Senzibiliziranje i informiranje javnosti provodi se i putem info materijala. U Knjižnici je smješten spremnik u koji se mogu odložiti stare baterije. Na početku kampanje tiskani su i „zeleni“ straničnici. Na knjige se stavljaju naljepnice sa savjetima kako djelovati malim koracima i kako uz male promjene u svakodnevnim navikama doprinositi očuvanju okoliša.

2015. godine knjižničar Petar Lukačić predstavio je projekt „Zelena knjižnica“ koji je započeo kao inicijativa istarskog knjižničarskog društva na na 81. Svjetskom kongresu knjižničara u južnoafričkom Cape Townu, a nacionalnu dimenziju dobio je 2014. godine osnivanjem Radne grupe za Zelene knjižnice u sklopu Hrvatskog knjižničarskog društva, a u kojoj su članovi Dijana Sabolović-Krajina i Petar Lukačić iz koprivničke Knjižnice „Fran Galović“. Grupa djeluje unutar Hrvatskog knjižničarskog društva s ciljem edukacije javnosti i podizanja svijesti o održivom društvu i nužnosti zaštite okoliša kroz knjižnice i knjižničarska društva. Osim ovog segmenta, radna grupa se bavi i pitanjima energetske učinkovitosti u knjižnicama. Radna grupa započela je i inicijativu „Pokrenimo zelene knjižnice“ kao svojevrsnu motivaciju knjižnicama da po uzoru na postojeći projekt planiraju svoje daljnje samostalne aktivnosti. Akcija započinje projekcijama filmova s ovogodišnjeg E?! - Okolišnog film festivala, čije je prikazivanje omogućila Zelena akcija.

U ovih nekoliko godina održano je sveukupno 30-ak predavanja ili radionica sa sveukupno 600-injak posjetitelja.

Razvoj programa Zelena knjižnica možete pratiti u
Izvještajima o radu Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“


Aktivnosti 2012./2013.