Programi i projekti

Facebook Bibliobus Facebook Flickr Pinterest Twitter Youtube

Program „Zelena knjižnica“

Knjižnica je u 2013. pokrenula program nazvan „Zelena knjižnica“ pod sloganom „Zajedno u brizi za okoliš“ u suradnji s Udrugom za održivi razvoj Hrvatske (UZOR HRVATSKE). Cilj je upoznati i educirati javnost o ekološkoj problematici te širiti svijest o nužnosti očuvanja okoliša. Aktivnosti su namijenjene svim dobnim skupinama građana - od djece najranije dobi do onih najstarijih. Održavaju se pričaonice za bebe i malu djecu, pričaonice za djecu predškolske dobi, kreativne radionice za djecu i mlade, predavanja i tribine za odrasle, izložbe u izlozima knjižnice.

U Dječjem odjelu postavljen je eko-kutić s knjigama i drugim medijima koji se mogu posuditi u knjižnici, a na drugim odjelima građa je označena posebnim naljepnicama. Senzibiliziranje i informiranje javnosti provodi se i putem info materijala. U Knjižnici je smješten spremnik u koji se mogu odložiti stare baterije. Na početku kampanje tiskani su i „zeleni“ straničnici. Na knjige se stavljaju naljepnice sa savjetima kako djelovati malim koracima i kako uz male promjene u svakodnevnim navikama doprinositi očuvanju okoliša.

2014. godine zaposlenici knjižnice inicirali su i sudjeluju u radu Radne grupe za Zelene knjižnice koja djeluje unutar Hrvatskog knjižničarskog društva s ciljem edukacije javnosti i podizanja svijesti o održivom društvu i nužnosti zaštite okoliša kroz knjižnice i knjižničarska društva. Osim ovog segmenta, radna grupa se bavi i pitanjima energetske učinkovitosti u knjižnicama.

Aktivnosti 2012./2013.