Programi i projekti

Facebook Bibliobus Facebook Flickr Pinterest Instagram Instagram Twitter Youtube

Knjižnična usluga za slijepe i slabovidne

Knjižnična usluga za slijepe i slabovidne pokrenuta je u suradnji Knjižnice i čitaonice „Fran galović“ Koprivnica s Udrugom slijepih Koprivničko-križevačke županije kao pilot projekt u Hrvatskoj zahvaljujući donaciji Europske unije u okviru Programa CARDS-a 2002. Usluga je implementirana u ponudu Knjižnice tijekom 2006. godine: formirana je posebna zbirka knjižnične građe s ukupno 365 jedinica (zvučnih knjiga na CD-ima i audio-kasetama, taktilnih slikovnica, taktilnih igračaka, knjiga o slijepima, knjiga na brajici, knjige na uvećanom tisku) te nabavljena specijalna oprema – pomagala za slijepe (računala s dodatnom opremom, brajev printer za ispis s računala, elektronička povećala za slabovidne, MP3 playeri za korištenje zvučnih knjiga u knjižnici, transporter za uspon po stubištu osoba s višestrukom invalidnošću, odnosno teško pokretnih osoba).

Ciljevi projekta su ravnopravna uključenost slijepih i slabovidnih osoba u lokalnu zajednicu i društvo u cjelini, kvalitetniji pristup izvorima znanja i informiranja u lokalnoj sredini, veća društvena podrška slijepim i slabovidnim osobama, te bolje razumijevanje zajednice za potrebe slijepih i slabovidnih.

Nakon završetka projekta i implementacije usluge u ponudu knjižnice, redovito se obnavlja zbirka zvučnih knjiga i ostale knjižnične građe za osobe s oštećenjem vida te se sustavno provode aktivnosti na održavanju i daljnjem razvoju usluge. U suradnji s Udrugom slijepih Koprivničko-križevačke županije održavaju se edukativno-animacijski programi za djecu, mlade i odrasle.

Koprivnički model knjižnične usluge za slijepe i slabovidne, kao i ostale osobe s oštećenjem vida predstavljen je na brojnim domaćim i međunarodnim stručnim skupovima, između ostaloga na 15. europskoj konferenciji o čitanju o Berlinu, 05.-08.08.2007. i Kongresu IFLA , Durban, Južnoafrička Republika, 19.-23.08.2007. u sesiji “Best practiceinlibraryservice for printdisabledchildren”, IFLA-inoj pretkonferencijio knjižničnim uslugama za osobe koje ne mogu čitati crni tisak u Mechelenu, Belgija i Mastrichtu, Nizozemska, 17.-20.8.2009.

Treba spomenuti značajnije projekte u suradnji s Udrugom slijepih Koprivničko-križevačke županije.

Projekt edukacije za odrasle slijepe i slabovidne osobe pod nazivom „Pretpostavka cjeloživotnog učenja osoba s oštećenjem vida: učenje brajice i informatike“ (2008.) uključio je 11 polaznika tečaja računalne pismenosti te 8 videćih polaznika tečaja brajice.

Projekt „Svi smo različiti, a opet smo slični“ (2008.) imao je za cilj senzibilizirati djecu u redovnim dječjim vrtićima za potrebe djece s oštećenjem vida i drugim invaliditetima. U Knjižnici su održane dvije edukacijsko-iskustvene radionice za odgajatelje i druge zainteresirane stručnjake o osnovnoj problematici oštećenja vida i višestrukih teškoća, a potom deset radionica u Dječjem vrtiću “Smiješak”. Voditelji ovih programa edukacije su vanjski suradnici - stručnjaci iz Centra za obrazovanje slijepih i slabovidnih “Vinko Bek” iz Zagreba, Udruge za unapređenje obrazovanja slijepih i slabovidnih iz Zagreba, te «Male kuće» - Dnevnog centra za radnu terapiju i rehabilitaciju iz Zagreba.

Nakon završetka projekta senzibilizacija i edukacija djece u redovnim vrtićima Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije u partnerstvu s Knjižnicom i čitaonicom “Fran Galović” Koprivnica u jesen 2009. godine započela je realizaciju novog projekta pod nazivom “Učimo jedni od drugih”. Cilj je bio edukacija i senzibilizacija djece osnovnoškolske dobi o potrebama djece s oštećenjem vida i drugim invaliditetima. Projekt se sastojao od devet edukacijsko-animacijskih radionica integracijskog karaktera. Cilj je bio pospješiti inkluziju djece i tinejdžera s oštećenjem vida s u život zajednice i društva, te povećati senzibilizaciju njihovih vršnjaka sa zdravim vidom i najšire javnosti na specifične potrebe slijepih i slabovidnih. Šest radionica bilo je namijenjeno djeci u nižim razredima osnovne škole, a šest mladima u višim razredima osnovne i srednjoj školi. Stručni izvoditelji radionice bile su profesorice defektolozi i peripatolozi iz Centra za odgoj i obrazovanje slijepih i slabovidnih osoba “Vinko Bek” iz Zagreba. Projekt je financiralo Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH.

Razvoj knjižnične usluge za slijepe i slabovidne možete pratiti u
Izvještajima o radu Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“

Napredovanjem tehnologije i mogućnosti posudbe Hrvatska knjižnica za slijepe svojim članovima nudi i mogućnost direktnog skidanja zvučnih knjiga i preko e-kataloga kojem možete pristupiti preko niže navede poveznice.

Katalog

Katalog Hrvatske knjižnice za slijepe

Digitalno izdanje Zbornika radova Knjižnična usluga za slijepe i slabovidne – stanje i perspektive