Izdvojeno

Facebook Bibliobus Facebook Flickr Pinterest Twitter Youtube

Natječaj za popunu radnog mjesta: Dipl. knjižničar- informator u Dječjem odjelu OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA


Knjižnica i čitaonica “Fran Galović”
Koprivnica
Povjerenstvo za odabir kandidata
Urbroj: 816/17
Koprivnica, 29.11.2017.
Natječaj za popunu radnog mjesta: Dipl. knjižničar- informator u Dječjem odjelu
OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA
Putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 29.11.2017. godine, objavljen je natječaj za
popunu radnog mjesta: Dipl. knjižničar- informator u Dječjem odjelu na određeno vrijeme
(zamjena za rodiljni dopust) u Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica, 1 izvršitelj, te se
daju upute kako slijedi:
Prijave na natječaj podnose se zaključno s 6.12.2017. godine.
Izrazi koji se koriste u ovoj obavijesti i uputama, a imaju rodno značenje koriste se
neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.
Opis poslova radnog mjesta – Dipl. knjižničar- informator u Dječjem odjelu u Knjižnici i
čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica
Diplomirani knjižničar posuđuje i razdužuje građu, obnavlja članstvo, daje korisnicima
informacije o Knjižnici, o fondu, programima Knjižnice, rješava korisničke informacijske
zahtjeve, preporučuje knjige korisnicima za čitanje, sudjeluje u raznim oblicima rada s
korisnicima, sudjeluje u izradi informativnih biltena, izložbi, kulturno-animacijskih programa,
vodi razne statistike o fondu, korisnicima, korištenju građe, predlaže naslove knjižnične
građe za nabavu, katalogizira knjižničnu građu, uređuje kataloge i druge evidencije, sudjeluje
u nabavi građe i njenom uključivanju u knjižnični fond, provjerava dotok naručene građe i
reklamira neispravne narudžbe. Brine o sigurnosti i arhiviranju baza podataka knjižnične
građe i korisnika, vodi evidenciju o stanju računalne opreme u Knjižnici.
Priprema potrebne dokumente i tekstove u standardnim računalnim programima, sudjeluje u
poslovima revizije i otpisa knjižnične građe. Ažurira sve vrste kataloga. Usklađuje nabavnu
politiku, organizira knjižnični fond i zbirke, pročišćava i izlučuje knjižničnu građu, sakuplja i
analizira zahtjeve korisnika u vezi s nabavom knjižnične građe, procjenjuje fond.
Kataložno-bibliografski obrađuje zahtjevnije dokumente, priprema dokumente za računalnu
obradu, sadržajno analizira dokumente za potrebe klasifikacije i predmetne obrade, izrađuje
anotacije i sažetke, sudjeluje pri izradi i doradi programa računalne obrade, izrađuje
tezauruse, deskriptore, uređuje bibliografije i sistematske kataloge, obrađuje građu posebnih
zbirki. Priprema i izrađuje informacijska pomagala (baze podataka, bibliografije, biltene
prinova i sl.).
Obavlja retrospektivna bibliografska pretraživanja i selektivnu diseminaciju informacija,
rješava složene informacijske zahtjeve korisnika, vodi međuknjižničnu posudbu, sastavlja
informativne, signalne i preporučne biltene, organizira posebne zbirke. Pretražuje on-line
baze podataka.


Objavljeno: 29.11.2017.