Izdvojeno

Facebook Bibliobus Facebook Flickr Pinterest Twitter Youtube

SVAKI SEDMI STANOVNIK ŽUPANIJE UČLANJEN U KNJIŽNICU!


U četvrtak, 23. studenog 2017., održan je u Knjižnici i čitaonici „Fran  Galović“ Koprivnica redovan radni sastanak ravnateljica narodnih knjižnica s područja Koprivničko-križevačke županije. Prisutvovale su mu ravnateljice Dijana Sabolović-Krajina iz Koprivnice i Marjana Janeš-Žulj iz Križevaca, te po prvi put kao nove v.d. ravnateljice knjižnica u Đurđevcu i u Gornjoj Rijeci -  Martina Makar i Marija Posavec, kao i Ljiljana Vugrinec, voditeljica Županijske matične službe za knjižnice. Zbog bolesti nedostajala je v.d. ravnateljica Narodne knjižnice Virje, Ivanka Ferenčić Martinčić.

Teme sastanka bile su vezane uz osvrt na realizirane programe knjižnica u 2017. te planove za 2018. godinu koji će i dalje biti usmjereni na što veću dostupnost i otvorenost knjižnicama korisnicima te na pružanje što kvalitetnijih knjižničnih usluga s ciljem poticanja čitanja kao životno važne vještine, pružanje podrške formalnom i neformalnom obrazovanju i cjeloživotnom učenju, razvijanju informacijske i informatičke pismenosti, te općenito osiguravanju temeljnih kulturnih sadržaja za korisnike svih uzraste, zanimanja i interesa.

Podsjetimo: mrežu narodnih knjižnica u Koprivničko-križevačkoj županiji čini ukupno 5 narodnih knjižnica kao samostalnih ustanova u kulturi  koje su organizirane u tri grada - u Koprivnici, Križevcima i Đurđevcu i u dvije općine - Virje i Gornja Rijeka. Vrlo su važan dio županijske knjižnične mreže i pokretne knjižnice – bibliobusi. Koprivničko-križevačka županija jedina u Hrvatskoj ima organizirane dvije službe pokretnih knjižnica u dva grada – Koprivnici i u Križevcima, svaka s po jednim bibliobusnim vozilom.

Treba istaknuti činjenicu da je planskim osmišljavanjem županijske knjižnične mreže narodnih knjižnica te pri tome financijskom podrškom općina, gradova, Županije i Ministarstva kulture RH u Koprivničko-križevačkoj županiji ostvaren 100%-tni obuhvat svih gradova i općina organiziranom, profesionalnom i kvalitetnom knjižničnom uslugom, što je (osim grada Zagreba) ostvarila još samo jedna županija (Sisačko-Moslavačka).

Da se radi o djelatnosti  koja se u Koprivničko-križevačkoj županiji dokazala kao natprosječno uspješna,  pokazuju podaci o korištenju za 2016. godinu i usporedba s drugim sredinama u Hrvatskoj gdje je po broju učlanjenih korisnika u narodne knjižnice, u odnosu na broj stanovnika, Koprivničko-križevačka županija  izbila na sam hrvatski vrh. Prema podacima Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu za 2016. godinu, prosjek učlanjenosti stanovnika u narodne knjižnice za Koprivničko-križevačku županiju iznosi  13,2%  i najviši  je među svim županijama u Hrvatskoj (ako se izuzme grad Zagreb), odnosno,  viši i od ukupnog hrvatskog prosjeka koji iznosi 12%.

U knjižnice i bibliobuse u Županiji sa stanjem na dan 31.12.2016. godine bio je upisan ukupno 15.281 korisnik, što znači  da je svaki 7. stanovnik Županije član i redoviti korisnik neke od knjižnica ili bibliobusa u Županiji, dok je na nivou cijele zemlje tek svaki 8. građanin Hrvatske član knjižnice.

Od ukupnog broja učlanjenih u sve županijske narodne knjižnice u 2016., njih 3.254 su korisnici bibliobusa ili 21% od ukupno učlanjenih. Dva bibliobusa, koprivnički i križevački, knjižničnom uslugom zajedno pokrivaju čak 20 općina.  U 2016. obilazili su ukupno 86 stajališta, među koja su uključena i stajališta uz 62 školske ustanove i 16 dječjih vrtića. Po broju učlanjenih korisnika u bibliobuse i broju stajališta bibliobusa, Koprivničko-križevačka županija također je na prvom mjestu u Hrvatskoj, čak i ispred znatno veće i bolje ekipirane Zagrebačke bibliobusne službe.
Narodne knjižnice i  bibliobusi u našoj Županiji imaju prosječno ukupno oko 800 posjeta dnevno  i oko 1.000 posuđenih jedinica knjižnične građe svakog radnog dana, što na godišnjoj razini iznosi oko 225.000 posjeta i 300.000 jedinica posuđene građe, a u svim narodnim knjižnicama i bibliobusima Koprivničko-križevačke županije zajedno godišnje se održi oko 1.000 programa s više od 20.000 posjetitelja.

Ne postoji niti jedna druga, ovako sustavno organizirana i na sličan način uspješno koordinirana kulturna županijska usluga u Županiji koju redovito, na dnevnoj bazi, koristi ovako veliki broj stanovnika na tako velikom području Županije. Upravo zbog toga, ranije istoga dana, ravnateljice su prisustvovale sastanku sazvanom u Koprivničko-križevačkoj županiji gdje su izvjestile o stanju i potrebama svojih knjižnica te od zamjenika župana Ratimira Ljubića, pročelnice Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje, sport i nacionalne manjine Ane Mušlek i više savjetnice Vesne Peršić Kovač doznale kakvo je aktualno gledanje Županije na knjižničnu djelatnost i kakvu podršku knjižnice mogu očekivati iz Županijskog Proračuna u 2018. godini.

Naime, Koprivničko-križevačka županija, jedan je od tri najvažnija financijera narodnih knjižnica i bibliobusa, uz njihove osnivače – gradove i općine, te uz Ministarstvo kulture, zahvaljujući čijoj sustavnoj i dugogodišnjoj podršci županijske knjižnice i ostvaruju ovako zapažene rezultate.

Predstavnici županije izrazili su zadovoljstvo ostvarenim rezultatima u razvoju županijske knjižnične djelatnosti i obećali, u okviru mogućnosti, i nadalje podržavati najvažnije knjižnične programe, što se u prvom redu odnosi na bibliobusne službe te na sufinanciranje nabave građe u narodnim knjižnica. Posebno raduje i najava da bi, nakon nekoliko godina bez izdvajanja za ovu svrhu, i nabava knjižnične građe  u školskim knjižnicama Koprivničko-križevačke županije od 2018. ponovo trebalo dobiti mjesto u Županijskom Proračunu.

Sudionici sastanka dogovorili su i dalju suradnju u pojedinim županijskim projektima koji se provode u knjižnicama, kao i potencijalno partnerstvo u projektima na nacionalnoj, ali i na međunarodnoj razini, koji bi se mogli iskoristiti za unapređenje knjižnične djelatnosti i usluga, posebice  za nabavu i opremanje novih bibliobusnih vozila.Objavljeno: 23.11.2017.